Bostäder och kontor. Ovanpå den nedsänkta leden planeras för cityliv med både bostäder, kontor och handel. Snart går detaljplanen för överdäckningen ut på samråd. Samtidigt pågår arbetet med att uppdatera stadsutvecklingsprogrammet för hela Centralen-området.

Läs också: Utmaning att hantera trafiken när Götaleden sänks [2015-01-26]

Centralen-området är en av Göteborgs viktigaste stadsutvecklingsområden. I framtiden får trafiklederna en undanskymd roll i stadens nya entré – istället kommer göteborgare och besökare mötas av en välkomnande stadsmiljö.

Den bit av Götaleden som täcks över är en liten del av det område som ska knyta ihop centralstationen med Gullbergsvass. Under våren går detaljplanen för överdäckningen ut på samråd och snart är det dags för markanvisning för de allra första fyra kvarteren.

Attraktivt stadsliv i ögonhöjd
Stadsbebyggelse med blandade funktioner är utgångspunkten.

– Kvarteren ska ha stadskvaliteter där gående prioriteras. Med attraktiva fasader, grönska och mötesplatser, säger Anna Samuelsson, på stadsbyggnadskontoret.

Stadsutvecklingsprogrammet för Centralområdet är vägledande. Syftet med programmet är att ge en samlad idé för utformningen av ny bebyggelse och offentliga platser.

– Hela området präglas av en tät, blandad innerstadsmiljö med attraktiva stråk och platser, grönska och vatten. Det ska också fungera som regional knutpunkt, säger Anna Samuelsson.

Eftersom utvecklingen av Centralområdet kommer pågå under flera årtionden revideras programmet efter hand. Första versionen kom ut i maj förra året och under 2015 pågår arbetet med att uppdatera dokumentet till version 2.0.

Knyter ihop staden
Även Älvstranden Utveckling funderar över Centralen-området. Just nu håller man på med en förstudie om Gullbergsvass som beräknas vara klar under våren.

– Det är stora utmaningar att bygga stad med de förutsättningar som finns i området. Infrastrukturen och godshanteringen gör området otillgängligt – men läget är bra. Den största möjligheten är att knyta ihop staden. De östra delarna med de centrala, och Hisingen med fastlandet, säger Carl-Anton Holmgren på Älvstranden Utveckling.

För att visionen för Centralområdet ska bli verklighet krävs ett komplicerat samspel mellan trafiklösningar och stadsutvecklingsidéer.

– Vi jobbar varje dag med att få till en så bra helhet som möjligt. Ibland har trafikprojekten kommit lite längre än stadsutvecklingsplanerna, ibland är det tvärtom, säger Anna Samuelsson.

608_2.jpg
Påfarten till den nya Hisingsbron kommer ligga vid Stadstjänargatan. Överdäckningen av Götaleden sträcker sig från Stadstjänargatan till Falutorget i höjd med gasklockan. Det innebär att man får en yta på omkring 30 000 kvadratmeter att bygga på.