Göteborgare stadsutvecklar på nätet. Parker här, bänkar där! Broar hit, cykelvägar dit! Förslagen som allmänheten lämnat på sajten Min Stad är inte bara många utan också i de flesta fall både kreativa och väldigt, väldigt bra. Åtminstone enligt upphovsmännen på stadsbyggnadskontoret, som gläds både åt att milstolpen på 1000 inlämnade idéer har nåtts, och åt kvaliteten på förslagen.

– Det är faktiskt över all förväntan, för det har nästan bara kommit in bra förslag med goda tankar och himla kreativa idéer. Det finns uppenbarligen många göteborgare som både brinner för stadens utveckling och är väldigt kunniga, säger Eric Jeansson på stadsbyggnadskontoret, som var med om att skapa sajten Min Stad som lades upp på nätet 2012.

Uppskattad av stadsbyggnadskontoret
74E4.jpg
På en 3D-karta över Göteborg kan man bygga och rita in förslag på allt mellan himmel och jord och gator och hus, gärna kompletterat med en förklarande text. För några dagar sedan firades att det 1000:e förslaget lämnades in, av Philip Olsson.

– Så ett av mina mitt åtta förslag blev det tusende? Det var väldigt! säger den flitige och av stadsbyggnadskontoret högt uppskattade användaren Philip Olsson.

Sajten Min Stad hittade Philip när han letade information om det nya höghuset på Lindholmen. Sedan dess har han använt forumet för att dela med sig av diverse tankar och idéer om Göteborgs utveckling.

Idéerna kommer in i planarbetet
– Jag alltid gillat produktutveckling och ibland när jag ser något tokigt i stan, som en hopplöst planlagd byggnad eller en ineffektiv korsning, så brukar jag fundera på hur jag själv skulle ha löst det. Tack vare Min Stad har jag fått möjlighet att berätta vad jag tycker. Hoppas bara att någon på stadsbyggnadskontoret läser det, säger Philip.

Och det gör faktiskt inte bara ”någon”, utan ganska många. Stadsarkitekten Björn Siesjö läser också inläggen, liksom många politiker och tjänstemän ute i stadsdelarna, berättar Eric Jeansson.

– Hittills har vi använt oss av Min Stad som inspirationskälla men framöver kommer vi på stadsbyggnadskontoret att involvera idéerna därifrån mycket tydligare i vårt planarbete. Det finns en stor spännvidd i förslagen, alltifrån tryggheten i det egna närområdet till synpunkter på Stena-terminalerna, Frihamnen och Centralens framtida placering, och vi har stor nytta av att ta del av alla resonemang och idéer, säger Eric Jeansson.

Vill ha dialog
Philip Olsson, som själv saknar utbildning inom just stadsplanering men relativt nyss är hemkommen efter ett antal år som konstruktör åt oljeindustrin i Norge, är full av tankar om hur staden kan utvecklas.

– En sak som hade varit kul att förverkliga är en förlängning av Eriksbergsbryggan till Lindholmen. Att kunna gå på en träbrygga längs vattnet är ju något vi bästkustbor uppskattar. Man kanske kan bygga ett par bryggor för fritidsbåtar och en gästhamn. Bygga ett eller fler fik längs bryggan, studentbostäder längs vattnet vid Lindholmen, där finns ju både plats och behov, och gärna en scen så man kan se mindre uppträdanden, säger Philip, som även gärna skulle vilja utveckla sajten Min Stad, så att förslagen fick respons från stadsbyggnadskontoret.

App är på gång
Det var ytterligare en bra idé från Philip, tycker Eric Jeansson, som flaggar för att en del nyheter på sajten redan ligger i pipeline.

– Dels kommer vi med hjälp av Stadsmuseet att lägga till funktionen ”Göteborg berättar”, där man med hjälp av gamla foton kan följa stadsutvecklingen historiskt, och dels kommer vi att göra en app-version av Min Stad. Ofta dyker ju de briljanta idéerna upp just när man är ute och rör sig i miljön, och då kan det vara väldigt bra att fånga dem på studs, säger Eric Jeansson.