Två dialogmöten om ny detaljplan. Mitt i centrala Göteborg ligger Heden. En gammal excercisplats som förvandlats till en blandning av fotbollsplaner, parkeringar och busshållplatser. Nu börjar arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Diskussionerna om vad som ska hända på Heden har pågått sedan den militära övningsverksamheten upphörde i början av 1900-talet. Genom åren har flera förändringar gjorts, och flera förslag om hur Heden kan användas har presenterats.

I projektet Stadsutveckling Heden är målet att Heden ska bli en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas. Det ska fortsätta vara en levande och öppet – men utnyttjas effektivare och bättre. Samspelet mellan idrott och kultur är tänkt att vara bärande.

Två möten på Rubinen
För att få veta vad göteborgarna tänker bjuder stadsbyggnadskontoret nu in till två dialogmöten om framtiden för Heden, den 21 januari klockan 10 och den 9 februari klockan 18 på Scandic Rubinen.

För den som inte kan vara med, finns möjlighet att lämna tankar och funderingar direkt på nätet – se länken här nedan.