Ungdomar får inflytande. När Västtrafiks nya resecentrum i Angered börjar byggas i slutet av året har ungdomar från stadsdelen varit med och påverkat utformningen rejält. "Utan dem hade resultatet blivit helt annorlunda", säger Wenche Lerme, utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Angered.

Tillsammans med Västtrafik har en grupp unga från Angered, kopplade till stadsdelens ungdomsråd, varit med och utformat det nya resecentrumet.

Det hela började med att de unga stadsutvecklarna Iman Josef Husein, Gabriella Melki och Mohammed Smesem engagerade sig i frågan eftersom de tyckte att det fanns en del som kunde förbättras med Västtrafiks ursprungliga plan. Detta ledde till att de under förra sommaren gjorde en analys av hur människor använder platsen, och kom fram till ett antal synpunkter.

Bjöd in till samarbete
Västtrafik bjöd därefter in ungdomarna och SDF Angered till en gemensam workshop, vilket i sin tur ledde till att Västtrafik gav arkitektbyrån Wingårdhs i uppdrag att revidera sin ursprungliga plan. Skillnaden är bland annat att storleken på byggnader har förändrats och utrymmet för möten utanför resecentrumet har utökats.

– I och med sin kunskap om området kan de göra en bra analys av hur platsen faktiskt används och hur den bör utformas. Och under samarbetet med Wingårdhs har de fått jobba ihop med proffs och lära sig en del av de verktyg som arkitekter använder, säger Wenche Lerme.

Anni Renfors är fastighetsutvecklare och arkitekt på Västtrafik och är den som har hållit i projektet. Hon är positiv till ungdomarnas engagemang.

– De är en bra källa till kunskap om området. För oss är det oerhört värdefullt att ha med oss stadsdelsförvaltningen och de som bor i området, eftersom de verkligen kan platsen. Nu kommer det nya resecentrumet att uppfylla både vårt och stadsdelens behov, säger hon.

”Inflytande på riktigt”
De unga har dessutom suttit med i den jury som utsett vilken konstnär som får uppdraget att göra den konstnärliga utsmyckningen av resecentrumet. Vann gjorde konstnären Caroline Bäckman.

Wenche Lerme ser ungdomarnas arbete med resecentrumet som ett tydligt exempel på hur stadsdelen jobbar med inflytande.

– Det här är inflytande på riktigt. De har varit inblandade i flera andra stadsutvecklingsprojekt. Det är ett sätt för oss att ta deras kunskaper till vara, samtidigt som de får en chans att ägna sig åt frågor som intresserar dem. Om det inte hade varit för dem hade resecentrumet aldrig ha blivit så bra som det nu blir.

Det nya resecentrumet väntas stå klart under slutet av 2017.