Seminarium om barns och ungas plats i Älvstaden. I sommar anställdes 13 ungdomar från alla stadsdelar som unga stadsutvecklare. På ett frukostseminarium den 9 september delar de med sig av sina tankar och idéer om hur Älvstaden kan utvecklas utifrån ett ungt perspektiv.

En viktig utgångspunkt i Vision Älvstaden är att ta tillvara ungas syn på stadsutveckling. Därför initierade stadsdelarna inom Älvstaden årets satsning då 13 ungdomar fick sommarjobb som stadsutvecklare.

Nu presenteras resultatet av deras arbete på ett frukostseminarium på Frilagret i Lagerhuset. Där kan man möta några av de unga stadsutvecklarna och lyssna på Lars Jonsson, arkitekturkonsulent på kulturförvaltningen. Han ansvarade för projektet Unga:Älvstaden som var en del av medborgardialogen kring Älvstaden 2012.