Femminuters-tur med VR-glasögon. Den 13 till 19 mars kan allmänheten besöka Älvrummet och titta närmare på framtidens Centralenområdet genom ett par virtual reality-glasögon. Det finns också möjlighet till samtal med stadsbyggnadskontoret.

Det besökarna får se med VR-glasögon på är en 3D-modell över Centralen-området, som kommer att växa fram runt Centralstationen de kommande åren. Glasögonen reagerar när användaren vrider på huvudet och med en handkontroll, liknande den i tv-spel, går det att styra turen.

– Användaren kan gå runt och upptäcka området. Det man upplever i modellen är den planerade skalan och strukturen på de nya byggnationerna, säger Simon Wallqvist på Stadsbyggnadskontoret och planarkitekt för Centralenområdet.

En grovskiss på hur det kan komma att se ut
Simon Wallqvist kommer i mån av tid att finnas på plats i Älvrummet under dessa dagar och svara på frågor om 3D-modellen och Centralenområdet.

3D-modellen över området är en ganska grov skiss av hur det kan komma att se ut i framtiden. Några av planerna är mer klara än andra.

– Planen för de höga husen norr om centralstationen har varit ute på samråd. Hisingsbron är antagen och andra planer ska snart påbörjas. 3D-modellen är ett arbetsmaterial som är tänkt att utvecklas.

Turen tar ungefär fem minuter. Det är samma modell som visades på Kulturkalaset 2016 och som visats på Allum i Partille.