Trygghetsråd i skolan, ungdomssituationen i västra Göteborg och brottsförebyggande arbete inom näringslivet var frågor som togs upp i ett digert program när Brottsförebyggande rådet i väster samlades för att lägga upp strategin inför framtiden.

Detta möte är en summering av det arbete som gjorts hittills, men framförallt en planering inför arbetet i framtiden. Det sa Bengt Arne Reinholdson, ordförande i både brottsförebyggande rådet i väster och i stadsdelsnämnden Älvsborg som inledningstalade på konferensen.

Jobbar systematiskt

Brottsförebyggande rådet i västra Göteborg är en paraplyorganisation för stadsdelarna Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö, Tynnered och Älvsborg med uppgift att samverka och lyfta fram trygghetsfrågor.

När rådet för en tid sedan samlades för att diskutera framtidens brottsförebyggande arbete fanns också kommunalrådet Jan Hallberg med liksom Lars Alexandersson, chef för enheten för lokalt brottsförebyggande arbete vid BRÅ i Stockholm.

– Det är viktigt att jobba systematiskt och målmedvetet med brottsförebyggande åtgärder, det arbetet behövs. I det arbetet är samverkan det avgörande verktyget. Våra rättsvårdande myndigheter kan inte själva klara allt, därför måste vi alla hjälpas åt.

Bra att göra inventering

– Men då är det viktigt att medborgare som gör en insats också ”får ett kvitto på det”. De måste känna att deras insats har betydelse, då kan vi få en mobilisering kring de här frågorna, sade Hallberg som också är ledamot av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Lars Alexandersson från BRÅ i Stockholm menade att det lokala arbetet kan vara att mobilisera ”rätt problemägare” – att hitta vilka som verkligen berörs i enskilda frågor.

– Ett bra sätt att inleda ett lokalt brottsförebyggande arbete är att göra en inventering av hur det ser ut i det egna området så att man är överens om vad som är fel och vad som fungerar väl och kan utvecklas vidare.

Allt fler tonåringar

Om cirka fyra år kommer det att finnas ovanligt många unga tonåringar i västra Göteborg, det visar befolkningsutvecklingen för stadsdelarna, berättade Lutz Ewert från statistikgruppen på stadskansliet.

En uppgift som är intressant eftersom man vet att ungdomar enligt statistiken står för en stor del av brotten. Närpolischef Lennart Ronnebro berättade bland mycket annat att polisen i sitt arbete satsar på att jobba med brott som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra och att information i det arbetet är en viktig färskvara.

– Därför är det viktigt att anmäla alla brott, även om det enskilda brottet inte blir uppklarat. Polisens arbete styrs nämligen av anmälningarna. Vi kan bara satsa mot brottslighet vi känner till.

Trygghet i skolan

Under konferensen berättade också fältassistent Ingemar Lindelund om ungdomssituationen i Högsbo och Frölunda utifrån en ny lägesrapport som han varit med om att arbeta fram.

Dessutom informerade Anna Frisk om Imagine Trygghet som är ett projekt med syfte att få till stånd ett trygghetsråd i skolan, i detta fall Påvelundsskolan i stadsdelen Älvsborg.

Målet med det arbetet är att få fler skolor att skapa trygghetsråd och öka tryggheten bland unga i väster.