Det brottsförebyggande arbete som bedrivs på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen ska nu utvärderas. Detta med hjälp av 100.000 kronor från brottsförebyggande rådet, Brå. Mixgården är ett av fyra Göteborgprojekt som får totalt 440.000 kronor till lokalt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Det är stadsdelsförvaltningen i Lärjedalen som beviljats ett bidrag på 100.000 kronor för att utvärdera projektet ”Fritidsgården Mixgården – en arena för social prevention i Hammarkullen.”

Man ska utvärdera och kritiskt granska de arbetsformer som utvecklats vid Mixgården och vilken roll fritidsgården spelar i lokalsamhällets brottsförebyggande arbete.

Unga får hjälp att gå klart skolan

Hyresgästföreningen i Göteborg får 100.000 kronor för en utvärdering av ett samverkansprojekt i Majorna, där målet varit att via trygghetsfrämjande arbete få en ökad social kontroll och känsla av gemenskap.

Iogt Centro har beviljats 120.000 kronor till ”Tillsammans i Majorna” där de ska fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

Slutligen har Nya Tag i Göteborg beviljats 120.000 kronor till projektet ”Carpe Diem”. Här ska man arbeta med att minska risken för kriminellt beteende för ungdomar från 18 år. Ungdomar som Nya Tag skriver kontrakt med ska bland annat få stöd och hjälp att fullgöra sin skolgång och få kunskap om konsekvenser av kriminalitet.