I Gunnared har de bilrelaterade brotten har minskat med hela 46 procent, bland annat efter att bostadsbolagen delat ut 3.000 rattkryckor. Totalt har antalet polisanmälda brott i Gunnared minskat med 20 procent de senaste två åren. Det visar en ny undersökning som Gunnareds brottsförebyggande råd har gjort.

– Den här sänkningen beror, som vi ser det, dels på den rent polisiära satsningen som skett i området sedan 2001 då Angeredpolisen tilldelades en extra satsning. Dels på den samverkan som finns idag mellan polisen och Gunnareds stadsdelsförvaltning. Och också det brottsförebyggande rådets oerhört starka arbete ihop med fastighetsägare och andra, säger Bertil Claesson, närpolischef i Angered.

Mindre mopedbus

Förutom att dela ut rattkryckor till hyresgästerna har det brottsförebyggande rådet efter trygghetsvandringar vidtagit relativt enkla åtgärder för att försvåra för tjuvar. Som att sätta upp bättre belysning och öka insynen i till exempel parkeringsdäck.

Buskörningen med moped har också minskat efter att polisen gjort mopedinventeringar och beslagtagit mopeder och motorcyklar utan identifierade ägare.

Under snittet i Göteborg

Gunnareds brottsförebyggande råd undersökte för tre år hur de boende såg på otrygghet i sina bostadsområden och gjorde också en sammanställning av antalet polisanmälda brott.

Jämfört med den förra undersökningen har brottsligheten alltså sjunkit kraftigt och i förhållande till folkmängden ligger Gunnared nu under genomsnittet för hela Göteborg.

– Det finns en mycket bra samverkan, så det är en positiv utveckling och vi hoppas att den håller i sig, säger Bertil Claesson.