"Ungdomsvåldet i Sverige ligger på en ganska konstant nivå från år till år. Massmedia är ingen särskilt bra "termometer" på om ungdomsvåldet ökar eller inte".Det säger sociologen och medieforskaren Simon Lindgren, som föreläser vid ett seminarium om ungdomsvåld i Göteborg den 25 april.

Seminariet ”Ungdomsvåld ur olika perspektiv” arrangeras av Brottsoffermyndigheten tillsammans med Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Mediebilden speglar inte brottsstatistiken

Simon Lindgren, docent vid Umeå universitet, ska tala om ”ungdomsvåld i media” utifrån två av sina forskningsprojekt. Genom att analysera ett textmaterial med 10.000-tals tidningsartiklar har han bland annat analyserat hur ”brottsvågor” uppstår i media och i människors medvetande.

– Det är ett etablerat faktum att ungdomsbrottsligheten ligger på en konstant nivå i Sverige. Men om media går in på specifika brottstyper, som ”ungdomsrån” eller ”det meningslösa våldet” så kan man ibland se ökningar inom sådana, lite konstruerade kategorier, säger Simon Lindgren.

Han gjorde för några år sedan en studie för Brottsoffermyndigheten om mediebilden av ungdomsrån. Ett tydligt resultat var att uppmärksamheten i medierna inte var en spegel av brottsstatistiken.

Begreppet moralpanik är relevant

– Ett år när ungdomsrånen ökat, skrevs det inte så mycket. Och ett år när de faktiskt hade minskat, skrevs det lite mer. Jag vill påstå att det finns andra behov, eller sociala mönster, bakom att media skriver – inte brottsstatistik, säger Simon Lindgren.

– När det gäller ungdom är frågan om fostran alltid närvarande. Och i studien om ungdomsrån fanns ”invandrarfrågan” med också, den blev en arena för att diskutera integrationspolitiken, ibland med rasistiska undertoner.

Simon Lindgren vill inte gå så långt som att säga att medier skapar rädsla i onödan. Ändå tycker han att begreppet moralpanik är relevant här.

– Teorin om moralpaniken handlar om att när det finns en allmän oro i ett samhälle, så letar man syndabockar och problemområden. Då kan det vara tacksamt, nästan ha en terapeutisk funktion för samhället som helhet, att kunna samlas kring problem som ungdomsrån, säger Simon Lindgren.

Vårdchef talar om storstadsvåldet

Han betonar att han inte vill avdramatisera tragiken i de enskilda fallen eller påstå att de är skapelser av medierna.

– Men det tragiska våldet pågår ju även under perioder då det inte lyfts fram i media. Jag vill diskutera varför uppmärksamheten och den samhälleliga oron ökar i lägen när våldet faktiskt inte ökar. Jag tror alltså att det hänger ihop med andra faktorer i samtiden, säger Simon Lindgren.

De andra föreläsarna på seminariet är Sören Carlsson Sanz, vårdchef på akuten vid Södersjukhuset i Stockholm, som ska tala om storstadsvåldet och dess konsekvenser, samt Sven Granath, fil.dr. i kriminologi och utredare vid Brottsförebyggande rådet, Brå. Han ska föreläsa om utveckling och omfattning av ungdomsvåldet.

Fotnot:
Seminariet den 25 april är det första av två som Brottsoffermyndigheten och Tryggare mänskligare Göteborg ordnar i vår. Det vänder sig främst till yrkesverksamma inom området men även allmänheten är välkommen så länge det finns plats.
Anmälan görs snarast på Brottsoffermyndighetens webbplats (se länk nedan). Nästa seminarium i serien hålls den 28 maj och handlar om brott mot barn.