– Vi vill att politiker, föräldrar och ungdomar stannar upp och lyssnar och deltar. Det är framförallt viktigt för alla oss unga att förstå att det går att påverka sin framtid, säger Lena, Maria och Natalia som hoppas att ungdomsevenemanget T.U.G.G ska bli den nödvändiga väckarklockan.

T.U.G.G står för Tryggare med Unga för Gemenskapen i Göteborg och den 16 oktober drar ungdomsevenemanget igång på Järntorget och i Folkets Hus i centrala Göteborg.

Musik och dans

Grundtemat är ungdomars upplevelse av trygghet och otrygghet i Göteborg och via en mängd olika aktiviteter som exempelvis musik, dans, teater, seminarier, föreläsningar, filmer, workshops och utställningar ska man diskutera, debattera och lyfta fram Göteborgsungdomars bilder och åsikter kring trygghet i den egna staden. Tanken är att det så småningom ska leda vidare – att det viktigaste som kommer fram under evenemanget ska vidarebefordras till beslutsfattare för att förhoppningsvis leda till konkreta åtgärder för att förbättra ungdomars situation och livsvillkor i Göteborg.

Många känner oro

Lena Kulin, 17 år, Maria van Viegen, 19 år och Natalia Medina, 17 år är tre av många ungdomar som medverkar aktivt i arbetet med att skapa T.U.G.G.

De ska göra T.U.G.G:s egen evenemangstidning och beskriva och dokumentera det som händer.

– I dag finns en uppgivenhet bland många unga människor. Man tror inte att det går att påverka, att det går att förändra något. Många gånger tror man inte ens att det går att påverka sin egen framtid, än mindre hela samhället, säger Lena. Hon ska vara redaktör för evenemangstidningen som döpts till Polyton och till sin hjälp har hon bland andra Maria och Natalia.

Alla tre är övertygande när de förklarar att unga människor av i dag visst tänker på trygghet i vardagen. Kanske använder de inte alltid den termen, men oro och rädsla finns där. Det handlar om allt från rädsla för fysiskt våld till en mer övergripande oro över att samhällsklimatet ska bli hårdare och mer omänskligt och att ingen beslutsfattare ska lyssna till ungdomars åsikter.

Tufft i högstadiet

– I dag är det exempelvis många som mår dåligt och har det jobbigt i högstadiet i skolan. Den tiden av ens uppväxt är väldigt tuff för långt fler än vuxna kanske tror. Det är lätt att se de som blir direkt mobbade, men det är många fler som inte mår bra, säger Natalia.

Och Maria fyller i:

– I den åldern skapas stereotypa könsroller – inte minst via olika medier – om hur vi ska vara och den som inte passar in kan råka illa ut och får i vart fall inte hög status. För tjejer gäller att vara söta och behagliga för att få killar och killarna ska helst vara tuffa kroppsbyggare för att kunna hävda sig.

Stressade villkor

Och även om Lena, Maria och Natalia är noga med att poängtera att många lärare är jättebra och engagerade så vill de samtidigt peka på att exempelvis nedskärningar inom skolan skapar stressade villkor där lärarna inte hinner med:

– Det handlar mycket om ”korvstoppning”, att lära en läxa för stunden istället för att ha vuxna som hjälper oss att växa upp till trygga och ansvarskännande människor med integritet och kritiskt tänkande, menar tjejerna.

– Många unga känner att ingen lyssnar på dem. T.U.G.G är chansen för ungdomar att visa upp det de gör och hur de tänker.

Går att påverka

– Därför tror och hoppas vi att T.U.G.G ska få människor att vakna, att reagera, att vilja vara med och påverka. Vi måste få politikerna med oss så att de lyssnar på oss och hjälper oss att förändra och förbättra samhället.

– Vi måste få föräldrar att vara med mer aktivt och ta mer kontakt med andra föräldrar och – inte minst viktigt – vi måste få ungdomar att inse att det går att göra något, att det går att påverka och förändra T.U.G.G är ett utmärkt tillfälle att vara med och göra just det, säger Lena, Maria och Natalia.

Bakom arrangemanget med T.U.G.G står projektgruppen med samma namn som är en del av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg i samverkan med Hyresgästföreningen, Cityenheten, Mångfaldsenheten Göteborgs Stad.