Jobb, skola, fritid och stadsutveckling i fokus. Destination Tynnered heter den satsning där Framtiden, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Stena Fastigheter och Volvo Cars har gått samman för att skapa ett mer attraktivt Tynnered. Jobb, skola, fritid och stadsutveckling står i fokus. Lärlingsprogram och en jobbhub är bara något av allt som blivit verklighet sedan start.

Det var 2019 som de tre aktörerna Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars påbörjade ett samtal där det visade sig att de hade samma drivkrafter för att göra skillnad i utsatta områden.

– Ungefär samtidigt kom kommunstyrelsens budget med målet att Göteborg inte ska ha några utsatta områden år 2025. Då bestämde vi oss för att slå oss ihop och våren 2021 körde vi igång, säger Karin Jaxmark, projektledare Destination Tynnered.

Målet: 500 långsiktiga arbetstillfällen

Destination Tynnered har fyra fokusområden: jobb, skola, fritid och stadsutveckling. Det finns också åtta långsiktiga mål som till exempel att skolresultatet ska vara bättre än snittet i Göteborg och att 500 långsiktiga arbetstillfällen ska ha skapats.

– Volvo har många anställda som bor i Tynnered. Men för deras del handlar det också om att de behöver resurser, alltså personer att anställa. Inom Destination Tynnered erbjuds ett lärlingsprogram där personer, som inte har godkända betyg i svenska, matematik och samhällskunskap, får läsa upp de betygen samtidigt som man får jobba på Volvo. Klarar man det finns stora chanser till ett fast jobb.

Fler sommarjobb finns också med bland de långsiktiga målen. En ökning av dessa var något av det första som genomfördes i projektet och något Vårt Göteborg tidigare skrivit om.

– Vi jobbar för att alla barn ska kunna få ett sommarjobb och något att sätta på sitt cv. Det är ett viktigt första steg för att så småningom få ett arbete, säger Karin Jaxmark.

Mentorer för att skapa drömmar

I skolans värld, i årskurs 7, har mentorer blivit ett nytt inslag. Varje sjua får träffa fyra mentorer som kan fungera som förebilder. Mentorerna har alla olika yrken som bland annat, fastighetsskötare, banktjänsteman eller någon som jobbar på lokala livsmedelsbutiken.

– Vi vill visa på en bredd och berätta om dem och hur en arbetsplats kan se ut. Det handlar om att skapa drömmar för barnen.

Karin Jaxmark är dock noga med att påpeka att metoden för att lyckas är samverkan mellan aktörer och människorna i Tynnered. Det finns ett stort engagemang för Tynnered. Destination Tynnered ska fungera som en katalysator för satsningarna i Tynnered och Karin betonar också att detta inte är ett projekt utan en långsiktig satsning. Bostadsbolaget, Familjebostäder och Stena Fastigheter har länge arbetat med social hållbarhet i Tynnered och är aktörer som alltid kommer finnas kvar.

– Vi gör det här tillsammans med civilsamhället, föreningar, kyrkan, skolan och många fler. Vi vill utveckla allt som är bra och även hitta nya satsningar som kan hjälpa till att göra Tynnered till en trygg och attraktiv stadsdel.

Populär jobbhubb

I maj öppnade Hubben i Tynnered på Grevegårdsvägen 78. Här samlas många olika aktiviteter, allt ifrån språkkafé till jobbhubb. På onsdagar är det jobbhubb, då kan man få hjälp med att skriva CV och få vägledning. Varannan vecka kommer det även dit företag som har behov av att anställa.

– Det kommer ca 25 personer varje gång nu och vi ser hur intresset ökar, säger Karin Jaxmark.

Tycker du att satsningen är lyckad hittills?

– Absolut, men vi är mitt uppe i den. Redan har vi dock sett otroligt stora skillnader, bland annat när det gäller trygghet. Vi fick nyss ta del av en vår årliga undersökning bland hyresgäster och resultatet var ett stort steg uppåt.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.