Samverkan var nyckelordet när stadsdelarna på Hisingen arrangerade en ungdomsdag kring brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor. Temadagen blev ett avstamp inför framtiden där dagens situation och framtidens perspektiv togs upp och mängder av lokala exempel på samverkan i ungdomsarbetet presenterades.

– Om bara fyra-fem år står vi inför ett problem i hela landet när vi får en ungdomstopp där de unga i åldrarna 15-20 år kommer att vara fler än på länge samtidigt som en stor del av 40-talisterna går i pension.

”Lindrigare” våldsbrott ökar

– Då gäller det hur resurserna ska fördelas. En stor del av brotten begås av ungdomar och ungdomsarbetet som ju måste få kosta pengar är oerhört viktigt, menade Sven-Åke Lindgren, docent vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet och sakkunnig i att tolka brottsstatistik..

– Men 40-talisterna låter sig knappast nöja med den typ av äldreomsorg som finns i dag, Här kan vi redan i dag se att ett problem kommer att uppstå och det gäller att vara medveten om det för att kunna möta det på bästa sätt.

Hans egen rapport om kriminalitetens utveckling i Göteborg med omnejd som spänner över åren 1975-2002 visar bland annat att antalet ”lindrigare” våldsbrott har en uppåtgående trend medan tillgreppsbrott och stölder snarare minskar i antal och att det grövre våldet inte har ökat.

Marc Blegel, polischef för Hisingen, berättade om läget för just Hisingen, att tillgreppsbrott och stölder minskat med 1.500 brott de senaste åren och att även antalet butiksrån minskat om än inte lika mycket som i övriga Göteborg.

– En stor del av brotten begås av ungdomar och mina 23 år som polis har lärt mig att utanförskap utgör en viktig faktor i förklaringen kring varför ungdomar hamnar i brottslighet, menade Blegel.

Effektivt motarbeta lokal drogmarknad

Docent Peter Lindström från Växjö universitet (tidigare från Brå) berättade om det som brukar kallas för strategiska brott, brott som fungerar som inkörsportar till grövre kriminalitet för unga människor längre fram i livet.

– Bilinbrotten har länge setts som ett strategiskt brott och att det därför skulle vara effektivt att sätta in särskilda resurser gentemot bilbrottsligheten för att på så sätt förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet.

– Men forskningen visar att vi genom insatser mot bilbrottsligheten faktiskt missar 85 procent av dem som senare blir ständiga återfallsförbrytare, så kallade kroniker inom kriminalitet. Däremot är narkotika ett strategiskt brott. Undersökningar visar att 85 procent av personer som varit misstänkta för att ha begått brott uppger att de använt narkotika, förklarade Peter Lindström.

Han menade också att det är effektivare att satsa på att motarbeta den lokala drogmarknaden i ett område än att fokusera på missbrukarna vilket också polischef Marc Blegel underströk:

Inget knarkflöde på Hisingen

– Jag vill också passa på att dementera rykten om att det skulle ”flöda” narkotika på Hisingen. Här finns narkotika som på de flesta håll, men något flöde är det definitivt inte, sa Blegel.

Ungdomsdagen – som arrangerades av kontaktpersonerna för det brottsförebyggande arbetet på Hisingen, Teendream – ungdomssatsningen, samordnarna för det drogförebyggande arbetet på Hisingen och det centrala brottsförebyggande rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg – innehöll också en rad exempel på samverkan för att möta problemen inför framtiden.

Här presenterades bland mycket annat Biskopsgårdens utförandeenhet ”Banken” med en rad olika projekt som Egenkraft och Bums som syftar till att hjälpa ungdomar och deras familjer och ser till helheten i livssituationen för den enskilde.

Family Learning, ett pågående arbete i Backa presenterades och Marianne Lundgren föreläste kring den aktuella rapporten från Svenska kommunförbundet, Samverkan kring barn i riskzon.