Påvelundsskolans metod för att öka trivseln och tryggheten i skolan står modell när nu ytterligare sex skolor i väster inför så kallade trygghetsråd – med hjälp av statliga pengar från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Det var efter en period av omfattande klotter och annan skadegörelse för några år sedan som SDN-politikerna i Älvsborg ville ta ett bredare grepp än normalt för att förhindra att problemen återuppstod.

Samlar goda krafter och idéer

En studiedag i Påvelundsskolan med föräldrar och elever ledde till att ett särskilt trygghetsråd bildades – ett organ som förutom skolpersonal, elever och föräldrar även har representanter för fritidsförvaltningen, sociala myndigheter och polisen.

– Rådet träffas fem, sex gånger per termin. Tanken är att samla alla goda krafter och idéer för att arbeta förebyggande, inte bara i skolan utan också i närmiljön, berättar Ola Cederblad, lärare på Nya Påvelundsskolan och nu engagerad av stadsdelarna i väster för att sprida arbetssättet vidare.

– Ordförande i vårt råd har varit engagerade föräldrar och att få god föräldramedverkan en viktigt för att arbetet ska fungera bra, tillägger han.

Lägerskolor en bra introduktion

På Påvelundsskolan har Trygghetsrådet sedan starten 2004 bland annat tagit initiativ till att förbättra belysningen runt skolan och göra skolmåltiderna trivsammare.

Genom lägerskolor i början av höstterminen försöker man skapa en bra introduktion för de sjundeklassare som kommer nya till skolan. Rådet har även organiserat föräldravandringar på kvällstid och tagit initiativ till temadagar kring rasism.

– En grundläggande tanke är att trivsel och trygghet hänger ihop och att de påverkar varandra, säger Ola Cederblad.

120.000 från BRÅ

De sex stadsdelarna i väster har nu sökt och fått 120.000 kronor av Brottsförebyggande rådet, Brå, för att sprida arbetsmetoden vidare. I varje SDN ska en skola bilda trygghetsråd enligt samma modell som på Påvelundsskolan.

Klara hittills är Styrsöskolan och Högsboskolan, där problem med bristande trygghet nyligen uppmärksammats av media. Vilka skolor i Askim, Frölunda och Tynnered som blir aktuella är ännu inte beslutat.

Fotnot:
De sex stadsdelarna i väster är Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö, Tynnered och Älvsborg