Trygghetsmanualen från Göteborg går åt som smör i solsken. Kommuner från hela Sverige vill ha den och intresserade från andra länder i Europa beställer manualen som nu också kommer i engelsk version.

Trygghetsmanualen brukar den kallas – ett instrument för att möjliggöra effektiva trygghetsvandringar i syfte att förbättra närmiljön och göra den tryggare för människorna i området.

Bakom idén och hela arbetet med att ta fram en trygghetsmanual finns Eva Holm, samhällsplanerare vid stadsbyggnadskontoret och Gerd Cruse Sondén, arkitekt i kansligruppen till Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Går på export

Meningen är att skriften ska vara till hjälp och stöd när exempelvis boende i en stadsdel tillsammans med stadsdelsförvaltning, fastighetsägare, polis och andra intressenter genomför en trygghetsvandring, det vill säga en inventering av den egna närmiljön för att se vilka praktiska förändringar som kan göras för att få omgivningarna tryggare och samtidigt trivsammare.

Och i dag finns manualen från Göteborg snart nog över hela Sverige. Många stadsdelar i Göteborg har redan använt den vid sina respektive trygghetsvandringar och en rad andra kommuner i landet, från norr till söder, har beställt den.

Gerd och Eva har till och med fått skicka ett antal exemplar till Wien och Milano där intresserade vill ha den. Snart kommer den också att finnas med vid en folkhälsokonferens i Belfast samt vid en konferens i Köpenhamn med fokus på medborgarnas inflytande över tryggheten i våra städer.

Mer än att ta bort buskar

– Med manualen som instrument får man lättare att urskilja vad som är väsentligt att tänka på både före och under en trygghetsvandring. Vi känner via de reaktioner vi fått att den varit och är till nytta, säger Eva Holm Och Gerd påpekar:

– Det är också oerhört viktigt att förklara att trygghetsvandringar absolut inte handlar om att ta bort alla buskar och sätta upp strålkastare överallt.

– En trygghetsvandring är en mötesplats mellan människor där alla träffas på lika villkor oavsett yrke och status och där alla kan göra sin röst hörd och vara med och påverka.

– Det är också viktigt att förankra beslutet kring en trygghetsvandring så att beslutsfattare som exempelvis fastighetsägare är involverade. En trygghetsvandring måste leda till konkreta åtgärder efteråt, människor måste känna att deras insats ger resultat, säger Gerd.