Buskörning med mopeder, ungdomsgäng som samlas och otrygga gångstråk till och från spårvagnshållplatserna är problem som närmare två tusen invånare i Jättesten, Länsmansgården, Norra och Södra Biskopsgården och Svartedalen pekar på i en stor kartläggning. Drygt tre tusen brott anmäldes i Biskopsgården under förra året.

– Biskopsgården är förhållandevis lugnt och förhållandevis få brott anmäls där, men otryggheten människor upplever är ändå rätt så hög i området. När man är ute ensam på kvällen så är det väldigt många som känner sig otrygga, säger Ulf Malm som gjort kartläggningen av på uppdrag av Bo Bra i Biskopsgården.

”Synlig skadegörelse skapar otrygghet”

Resultatet från undersökningen blir ett underlag i det förebyggande arbete som bedrivs inom Bo Bra i Biskopsgården, ett samarbete mellan bland andra stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare och stadsbyggnadskontoret.

– Något som påverkar tryggheten är den fysiska miljöns utformning, på många ställen i Biskopsgården måste man gå på rätt ensliga gångvägar för att komma till och från spårvagnshållplatserna. Dessa vägar är de otryggaste platserna rakt igenom undersökningen, säger Ulf Malm.

Liknande undersökningar har tidigare gjorts i bland annat Gunnared, Tynnered, Gamlestaden och Hjällbo men det är första gången Biskopsgården kartlagts på det här viset.

– En annan otrygghetsfaktor är synliga sociala problem eller ungdomssamlingar. Ungdomarna kanske inte alls är farliga men många känner sig otrygga om det står ett gäng. Det kan också vara missbrukare eller andra med sociala problem. Nedskräpning och synlig skadegörelse skapar också otrygghet.

Friskväderstorget ses över

Nästan två tusen personer, 20 år och äldre, har svarat på 31 frågor och lämnat personliga kommentarer om trygghet och om de blivit utsatta för brott. Nyckelpersoner som till exempel närpoliser, fältassistenter, föreningsledare och barnomsorgspersonal har också blivit intervjuade.

– Det jätteviktigt efter att människor har svarat på enkäten att de ser att det verkligen händer något. Nu jobbar vi med alla stråken, ser över belysningar, vad som behöver förnyas och förändras. Gångstråken har röjts under vintern.

– Nu ska Sommarvädersgatan trafiksäkras och vi jobbar med Friskväderstorget som ska bli tryggare efter att vi haft en del rån där, säger Margareta Sjöholm, processledare för Bo Bra i Biskopsgården.

Buskörning ett stort problem

– Jag har en generell bild av otryggheten, dels beror den på utsatthet för brott, alltså om man själv varit utsatt för brott eller indirekt genom någon granne eller om man läser om det i tidningen. Siffrorna för brottsstatistiken är inte speciellt höga, men de är oacceptabelt höga och det går att göra något åt dem, säger Ulf Malm.

Bland de fem områdena i undersökningen var Jättesten något lugnare än de övriga fyra.

– Norra Biskopsgården stack ut på det viset att fler upplever att brottsligheten är ett stort problem även om här inte anmäls fler brott. Anmälningsbenägenheten är ganska låg i Norra Biskopsgården också. Där är uppenbart att det också finns fler synliga sociala problem, det visar sig både i de personliga kommentarer vi fått i enkäterna och i intervjuerna med nyckelpersoner, säger Ulf Malm.

Bra resultat i Gunnared

Han pekar på att det finns beprövade åtgärder som gett väldigt goda resultat i till exempel Gunnared.

– Ett resultat som stack ut rejält i undersökningen var buskörning, både med bilar och mopeder. Men buskörning med moped är ju någonting som fastighetsägarna i Gunnared i samarbete med polisen arbetat väldigt framgångsrikt med, samma sak med bilbrott så det finns väldigt bra förutsättningar att förbättra situationen i Biskopsgården och få ner brottsligheten en hel del, säger Ulf Malm.

– Sedan enkäterna gjordes har vi gått igenom alla stråk, höjt belysningen, sedan flera år har vi regelbundet gjort trygghetsvandringar som också legat till grund för Park- och naturförvaltningens skötselplaner av grönytor, gångvägar och så vidare, säger Margareta Sjöholm.

Fastighetsägare ska samarbeta

– Vad vi nu vill få till är ett samarbete även med de privata fastighetsägarna och helst också HSB och Riksbyggen. Vi har redan denna typ av konstellation i flera andra stadsdelar som Gunnared, Lundby och Gamlestaden och det fungerar väldigt bra. De privata fastighetsägarna ser också nyttan med en sån här satsning, säger P-O Karlsson, som är affärsutvecklingschef på Bostadsbolaget.

– Man kan ju se i undersökningen att det krävs krafttag mot bilinbrott till exempel, och buskörning och nedskräpning. Och resultatet visar nästan exakt vilka fastigheter det är mycket källarinbrott, så det finns att ta i, säger P-O Karlsson.