Sedan sommaren 2000 har ett antal våldsbrott med anknytning till kriminella grupperingar utförts i Västra Götaland. Riktig stor uppmärksamhet fick de i samband med skjutningarna på Näsets badplats sommaren 2001. Efter dessa händelser startade Polismyndigheten en särskild insats mot våld, vapen och kriminella grupperingar. Sedan dess har många personer gripits och mer än 100 vapen beslagtagits.

I dagsläget finns flera olika kriminella grupperingar etablerade i länet och polisen tror sig veta att ytterligare några söker etablering.

De olika gängen har olika uppbyggnad och en del av gängen har olika former av underavdelningar men något de alla har gemensamt är ett större antal sympatiserande personer. Många av dessa anlitas av och samarbetar med gänget.

Priset är ofta högt

Den brottslighet som gängen ägnar sig åt är ungefär densamma för alla och några exempel är: grova narkotikabrott, grova våldsbrott, beskyddarverksamhet, rån, utpressning, vapenbrott, illegal spelverksamhet, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.

Det finns inga tecken på att anslutningen till de kriminella gängen kommer att minska. I områden med hög arbetslöshet, marginalisering och segregation framstår gängen som ett alternativ som ger pengar och inte minst en ställning där man betyder något. De ungdomar som går med vet ofta inte vad de ger sig in i och priset är många gånger högt.

Även om målsättningen för gänget som sådant oftast är att tjäna pengar handlar det för den enskilde medlemmen även om respekt och status. Gängtillhörigheten ger dessutom ett slags skydd både ute i samhället och inne i fängelserna.

Hårda lojalitetskrav

För att accepteras som medlem ställs också hårda lojalitetskrav. Lojaliteten mot gänget och dess medlemmar ska vara 100 procent. Denna lojalitet och det faktum att alla former av angiveri, både inom gänget och gentemot andra gäng, är en ”dödssynd” gör att rättsliga processer mot gängen blir mer långdragna.

Konkurrens skapar våld

I takt med att gängens och de enskilda medlemmarnas kriminella och affärsmässiga verksamhet utökas uppstår ibland konkurrens och andra motsättningar. Det är i sådana situationer flera av de omskrivna våldsbrotten utförts.

Under mitten av 1990-talet var det mer eller mindre krig mellan Hells Angels och Bandidos. Idag råder en fredsuppgörelse mellan gängen.

I och med att de kriminella gängen troligen kommer att försöka stärka sin ställning är risken för framtida konfrontationer överhängande.

Arbetet intensifieras

Efter skjutningarna på Näsets badplats och Gamlestadens krog sommaren 2001 intensifierades polisens arbete ytterligare genom att de olika avdelningarnas insatser samordnades. Man inledde också en samverkan med andra polismyndigheter både inom landet och utomlands. Dessutom samarbetade man med Ekobrottsmyndigheten, Tullen, Kriminalvårdsstyrelsen och Lotteriinspektionen.

Målsättningen var att förebygga brott på allmän plats för att skydda allmänheten, förhindra all hantering med illegala vapen och att förhindra och beivra den kriminalitet som utövas av gängen.

Under det första året frihetsberövades mer än 200 personer och en mängd olagliga vapen beslagtogs.