Modern teknik ska underlätta arbetet med trygghetsvandringar framöver. – Tekniken förenklar trygghetsarbetet, säger Gerd Cruse Sondén, arkitekt som arbetar med trygghetsfrågor i närmiljön. I Kortedala genomfördes för en tid sedan en form av pilottest av ny teknik i samband med trygghetsvandring.

Med på vandringen fanns representanter för stadsbyggnadskontoret, universitet och högskola, trafikkontoret, det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon och det centrala brottsförebyggande rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg, alla under guidning av Siamac Fallah från stadsdelsförvaltningen i Kortedala.

Meningen med att trygghetsvandra är att göra en inventering av både bra och mindre bra platser, sett ur trygghetsperspektiv, inom ett geografiskt område för att sedan med hjälp av resultatet söka förändra och förbättra närmiljön i till exempel en stadsdel.

Satellitsignaler registrerar

Med hjälp av den nya tekniken hoppas man nu kunna utveckla trygghetsvandrandet. Med en bärbar dator, mikrofon och digitalkamera gav sig gruppen i Kortedala ut på en i förväg utsedd rutt genom centrala delar av Kortedala.

Tekniken svarade Per-Åke Roupé, IT-strateg vid stadsbyggnadskontoret, för. Det hela fungerar i korthet så att när gruppen stannar vid en plats under vandringen så läser programmet i handdatorn med hjälp av satellitsignaler av exakt vid vilken geografisk punkt gruppen befinner sig.

Där talar så någon av deltagarna in kommentarer i datorn och platsen fotograferas och bilden tankas in i dataprogrammet.

Digital bild av läget

– När man sedan kommer hem kan man direkt följa hela trygghetsvandringen på karta i sin dator, öppna bilder från de olika platser man besökt och höra kommentarerna till varje plats.

– Ett fantastiskt dokument att skicka vidare till olika intressenter som man vill visa resultatet av trygghetsvandringen för, säger Gerd Cruse Sondén, arkitekt i kansligruppen för rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg.

I framtiden är det sedan tänkt att man via ett geografiskt informationssystem (GIS) ska kunna lägga ut sin egen trygghetsvandring i sin dator och jämföra med en digital karta över antalet anmälda brott längs samma stråk för att på så sätt få en så total bild av läget i området som möjligt.

– På det här sättet kan vi också jämföra hur vi uppfattar vissa platser med hur många brott som verkligen begås där.