Med stora fönster runtom hela byggnaden och placerad i markplan mitt på gården – väl synlig från alla lägenheter – har tvättstugan blivit en öppen, ljus och trygg mötesplats där de boende träffas i vardagen. – Jag tvättar en gång i veckan och trivs bra här, säger Shamiram Elias.

Tvättstugorna i området vid Briljantgatan i Tynnered bryter det gamla mönstret från förr när tvättutrymmena inte sällan upplevdes som otrygga platser nere i hyreshusens mörka källarutrymmen där man inte alltid kunde se vem som kom och gick i korridorerna utanför tvättstugan.

Nytt system

I området vid Briljantgatan finns tre stora tvättstugor som redan från början byggdes som fristående hus placerade centralt mitt på gårdarna mellan flerfamiljshusen. Under 1990-talets början renoverades tvättstugorna och för ett par år sedan fick de ett nytt bokningssystem och ny maskinpark.

I dag kan fyra familjer tvätta samtidigt, inräknat mattvätten, och tvättstugan som är öppen större delen av dygnet – mellan 07.00 och 23.00 – blir en naturlig mötesplats där det så gott som alltid finns människor i rörelse.

– På det sättet utgör tvättstugan en trygghetskälla. När man exempelvis kommer hem med spårvagnen sent en mörk höst- eller vinterkväll så lyser det alltid i våra tvättstugor där det finns människor att vända sig till.

– Det gör att man aldrig behöver känna sig ensam och utlämnad, säger Åsa Öqvist som är förvaltningsassistent på NewSec, det förvaltningsbolag som sköter om fastigheterna på Briljantgatan åt fastighetsägaren, fondbolaget NIAM.

Tar en kopp kaffe…

Shamiram Elias har bott i omkring tre år i Tynnered och trivs bra i området. I tvättstugan träffar hon grannar som hon antingen redan känner eller lär känna medan de alla viker tvätt, manglar eller laddar tvättmaskinerna.

– Här är ljust och öppet och här finns alltid folk, det känns bra, säger Shamriam Elias.

Och Hans Pettersson, som är fastighetsansvarig, har aldrig fått några klagomål på tvättstugorna, annat än när något tillfälligt fel uppstått. Som mötesplats är tvättstugorna omtyckta:

– Här brukar de boende också sitta och dricka kaffe tillsammans i direkt anslutning till tvättstugorna. Är man sedan inne i tvättstugan så har man uppsikt över vem som kommer och går på gården vilket jag tror skapar trygghet. Och snart har samtalen de boende emellan kommit igång igen under arbetet med skrynkliga lakan och smutsiga jeans i stugan som fyller mer än en viktig funktion för människorna i området.