Nu ska killars livssituation i Göteborgs nordöstra stadsdelar tas upp till debatt. 28-29 oktober kommer en stor konferens i Angereds gymnasium att ventilera de unga männens levnadsförhållanden ur olika perspektiv.

Vid seminarier och föreläsningar ska killar och unga mäns sexualitet, relationer, situation i skolan, förhållande till droger och kriminalitet att diskuteras jämte många andra infallsvinklar på hur det är att vara ung man i nordöstra Göteborg en bit in på 2000-talet.

Idrottsföreningar deltar också

Björn Johansson, forskare Örebro universitet, kommer att prata utifrån sin forskning kring våld i stadsmiljö och Nikolaus Koutaki, också han forskare från Örebro universitet, ska redogöra för resultaten kring sin rapport ”Fritidsgårdens funktion – problemhärd eller möjlighet?”.

Dessutom kommer Håkan Frank från polisen Angered att ta upp frågeställningen kring killars kriminalitet i Nordost och Magnus Edlund från Gunnilse IS och Janne Petersén från Lärje-Angereds IF att prata om idrottens ansvar för killars attityder.

Seminarier kring många ämnen

Förutom föreläsarna hålls en rad olika seminarier under de båda konferensdagarna i ämnen som på olika sätt berör grundtemat, unga mäns livssituation.

Bakom konferensen står arrangörerna Lokala samrådet i Nordost i samverkan med Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Som medarrangörer finns också bland andra Angeredsgymnasiet, Ungdomsmottagningen Nordost, Mini-Maria Nordost och Behandlingsenheten i Norr.