Till våren startar en ny 40-poängsutbildning i kriminologi vid Göteborgs universitet. Det är sociologiska institutionen som i samarbete med Tryggare och mänskligare Göteborg tagit fram en så kallad breddad magisterutbildning för redan yrkesverksamma inom olika områden.

Göteborgs brottsförebyggande råd, Tryggare och mänskligare Göteborg, har sedan ett par år forskningssamarbete med både Göteborgs universitet och Chalmers.

Vänder sig till yrkesverksamma

– Den här nya utbildningen är ett resultat av vårt samarbete. Det finns många yrkesarbetande som är sugna på att läsa, men det går inte ihop att ta ledigt och ta studielån så då faller man utanför. Den här kursen är speciellt konstruerad för yrkesarbetande, den går på halvfart sen eftermiddag och kväll, säger Borghild Håkansson, projektledare på Tryggare och mänskligare Göteborg.

Kursen vänder sig till dem som redan har en akademisk examen och som i sitt jobb kommer i kontakt med trygghetsfrågor, brottsförebyggande arbete, brottslighet eller missbruksproblematik.

”Kunskapen behövs inom många yrken”

– Utbildningen är en breddningskurs som leder till magisterexamen med inriktning mot kriminologi. Vi tror det finns ett stort behov av bredda och fördjupa kunskapen kring kriminalitet och brottsförebyggande insatser i många olika yrkesgrupper. Inte bara poliser, kriminalvårdare, socialarbetare utan också journalister och lärare, det finns också en del nya uppdrag arbetsuppgifter kring trygghetsfrågor inom till exempel bostadsbolagen, säger Sven-Åke Lindgren, prefekt vid Sociologiska institutionen.

Kursen startar till vårterminen, sista anmälningsdag är den 15 oktober.