Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-11-19]

Temavecka för mindre avfall i Europa

Reparationsverkstad på Fixoteket i Majorna på Black Friday, 23 november, kl 16.

Reparationsfredag. Under temaveckan Europa Minskar Avfallet hålls det bland annat workshop i elektronikreparation på Fixoteket i Majorna. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Mellan 17 och 25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet” och under hela veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet läggs stort fokus på att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Reparationsfredag i Majorna
Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

GreenhackGBG – Göteborgs Stads satsning för göteborgare ”som vill ta steg framåt för en grön, smart och hållbar livsstil” – anordnar i samband med kommersiella högtidsdagen Black Friday 23 november en reparationsfredag på Fixoteket i Majorna. Vid klockan 16.00 blir det föredrag om vikten av att förebygga elavfall, följt av workshop i att reparera elektronik.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling