Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-11-19]

Temavecka för mindre avfall i Europa

Reparationsverkstad på Fixoteket i Majorna på Black Friday, 23 november, kl 16.

Reparationsfredag. Under temaveckan Europa Minskar Avfallet hålls det bland annat workshop i elektronikreparation på Fixoteket i Majorna. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Mellan 17 och 25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet” och under hela veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet läggs stort fokus på att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Reparationsfredag i Majorna
Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

GreenhackGBG – Göteborgs Stads satsning för göteborgare ”som vill ta steg framåt för en grön, smart och hållbar livsstil” – anordnar i samband med kommersiella högtidsdagen Black Friday 23 november en reparationsfredag på Fixoteket i Majorna. Vid klockan 16.00 blir det föredrag om vikten av att förebygga elavfall, följt av workshop i att reparera elektronik.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling