Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2005-12-09]

Tidsdokumentet vid Storan börjar ticka igen

Verk av Nadja von Bahr, HFF

Efter två år av stillastående är det nu dags för det så kallade Tidsdokumentet vid Stora Teatern att så smått börja ticka och gå. På lördag tänds millenniemonumentets kub igen för ett program gjort av elever vid Fotohögskolan och IT-universitetet. Det ska visas varje kväll fram till tjugondedag Knut.

Tidsdokumentet är Sveriges enda officiella minnesmärke över millennieskiftet. Det skapades av Chalmers med stöd av regeringens millenniekommitté och invigdes av kungen i december1999.

Oenighet om ägande

Förutom kuben, som kan visa film, video och andra digitala konstverk, består installationen av en kon och en mast. Konen alstrar ett ljud som påverkas av dygnets ljus och temperaturväxlingar.

4FE4.jpgMasten innehåller ett avancerat datorstyrt ljussystem. De senaste två åren har monumentet, med några korta undantag, varit taget ur drift.

Orsaken är oenighet mellan Chalmers och Göteborgs Stad om vem som egentligen äger Tidsdokumentet och vem som ska svara för drift och underhåll.

Fler verk i vår

– Nu har Chalmers tagit initiativ till en förnyad diskussion och det verkar som om parterna ska kunna komma fram till en långsiktig lösning, säger Mats Nordahl, programansvarig för Art & Technology på IT-universitetet, som drivs gemensamt av Chalmers och Göteborgs Universitet.

– I avvaktan på denna lösning har vi beslutat att visa det här programmet på kuben över helgerna. Det följs sedan direkt av ytterligare ett program gjort av eleverna på Fotohögskolan, tillägger han.

Längre fram i vår är tanken att verk såväl från elever på Chalmers och universitetet som från professionella konstnärer ska kunna visas på kuben.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling