Med fyra dagar kvar till start har nästan 10.000 kommunanställda anmält sig till trafikkontorets "Ställa bilen"-kampanj. Men det finns fortfarande gott om tid för den som vill delta. Fram till och med kampanjveckans sista dag den 23 september går det bra att anmäla sig.

Kampanjen genomförs samtidigt som Europeiska Mobilitetsveckan 17-23 september. Den syftar till att få kommunens anställda att ställa bilen hemma åtminstone en dag i veckan och istället åka kollektivt, cykla eller samåka till jobbet.

Mer än en femtedel anmälda

Uppmaningen har gått ut till ungefär 45.000 kommunanställda. Av dessa hade på onsdagseftermiddagen 9.710 personer anmält sig. Siffror som trafikkontoret är nöjda med.

64FA.jpg− Vårt mål var att en femtedel av alla anställda skulle anmäla sig, alltså minst 9.000. Det betyder att målsättningen är uppnådd och att vi troligtvis har fått igång en diskussion kring resvanor ute på arbetsplatserna, säger Eva Rhodin på trafikkontoret i Göteborg.

Budskapet har gått fram

Dessutom fanns som delmål att få in minst en anmälan från varje organisatorisk enhet inom Göteborgs Stad. Även det målet är uppfyllt.

− Jag tycker att vi har nått fram med vårt budskap. Det är många som valt att stödja oss och jag tror att det kommer att droppa in ytterligare anmälningar under veckan, säger Eva Rhodin.