Cykelvägar och innerstad prioriteras. Snart – den 15 mars – är det dags för ett säkert vårtecken. Då börjar trafikkontorets entreprenörer sopa upp gruset från 1.250 kilometer gator och 460 kilometer cykelbanor. Först ut är gång- och cykelvägarna, de ska vara färdigstädade senast 30 april.

– 10.000 ton flis ska sopas upp, en ganska normal vinter. Det har varit en del väderomslag och halka, men vi har inte varit i närheten av förra årets flismängder – då var vi uppe i 24.000 ton, säger Erika Åkerblom på trafikkontoret.

Innerstaden blir först av med gruset, sedan arbetar man sig utåt. Gång- och cykelvägar prioriteras, liksom busshållplatser. Lagom till valborg ska dessa vara rensopade.

Många frågor om gruset
Därefter står huvudvägnätet på tur tillsammans med bostadsgatorna. Även fastighetsägarna ska ta upp den flis som de har strött ut på trottoarer och delar av bostadsgator. Det ingår i fastighetsägaransvaret.

Så här års brukar trafikkontoret få många telefonsamtal från folk som undrar när just deras gata blir grusfri.

– Arbetet går efter städzoner och respektive städzon har sitt datum. Men senast 31 maj ska allt flis vara borta, säger Erika Åkerblom.

Ett par veckor innan dess – senast 15 maj – ska diken och vägrenar rensas från stenar, grenar, papper och annat skräp.