Från och med i sommar kommer ett hundratal automatiska kameror att börja registrera trafikflödet på vägarna i Göteborg. Uppgifterna lagras i en stor databas. Men varken bilar eller förare ska gå att identifiera, försäkrar Vägverket, som tillsammans med Trafikkontoret står bakom satsningen.

Monteringen av kamerorna längs strategiskt utvalda vägsträckor sker under våren. Syftet är i första hand att mäta bilarnas restid mellan de olika kamerapositionerna, för att på så sätt ge en uppfattning om hur snabbt trafiken flyter.

Krypteras före lagring

Men registreringen ger också en bild av trafikströmmarna i stort, vilka vägar bilisterna väljer. För att hålla reda på alla bilar som passerar kamerorna utnyttjar det helautomatiska systemet en del av bilens registreringsnummer för att ge fordonet en identitet. Innan alla data skickas till en central server för bearbetning krypteras uppgifterna.

– Det görs av datasäkerhetsskäl, det har inte med integritetsfrågan att göra, säger Stein Kleiven, sektionschef på Vägverket.

– En identifiering av fordon, förare eller passagerare är över huvud taget inte möjlig med hjälp av det här systemet, tillägger han.

Därför tror han inte heller att polisen skulle kunna utnyttja uppgifterna i samband med brottsutredningar.

Läggs ut på webben

Resultatet av trafikmätningarna ska dels skall användas för att analysera olika åtgärder som skulle kunna öka framkomligheten i trafiken. Men tanken är också att trafikanterna direkt ska kunna få nytta av informationen.

– Vi kommer att lägga ut uppgifterna om framkomligheten på vår trafiksida på webben, www.trafiken.nu. Sannolikt gör vi också en telefonanpassad webbsida, så att det blir möjligt att se informationen i mobiltelefonen, berättar Daniel Ulfheden på Trafikkontoret.

En annan informationskanal är de elektroniska vägmärken som redan nu finns på flera håll. Kamerorna i Göteborgstrafiken kommer att finnas på plats under minst tre år.