2017 rullar de första pilotbilarna på vägarna. Göteborg blir arena för världens största storskaliga pilotprojekt för autonom körning ”Drive me – självkörande bilar för hållbar mobilitet”. Hundra bilar ska testas i vardagstrafik på allmän väg i Göteborg. Drive Me är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad.

Projektet fokuserar på ett antal olika områden, bland annat hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöden, miljö och säkerhet.

De självkörande pilotbilarna ska testas på 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.

– Vi får en inblick i de tekniska utmaningarna samtidigt som vi får värdefull feedback från riktiga kunder som kör i vardagstrafik på allmän väg, säger Håkan Samuelsson, vd vid Volvo Car Group.

Tar över förarens roll
Autonoma fordon betraktas som en viktig lösning för att nå nollvisionen om döda i trafiken.

– Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Detta gäller även att kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet, säger Erik Coelingh, teknisk specialist på Volvo Car Group.

Säkrare och renare transporter i städerna
Självkörande bilar väntas också få en viktig funktion i planeringen av framtidens stadsmiljö. De ger en mer effektiv markanvändning, begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen och gör stadsmiljön attraktivare genom säkrare trafik och minskade utsläpp.

Projektet påbörjas under 2014 med kundundersökningar, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster. Först 2017 rullar de första pilotbilarna på Göteborgs vägar.