Utbildning i upplevelseform. Över 1000 förare var i förra veckan på Stora Holm för att delta i färdtjänstens årliga utbildning. I år genomfördes den tillsammans med brukarorganisationerna för att öka förarnas kunskap om resenärernas olika funktionsnedsättningar.

– Så bra att få träna på rullstolskörning. Nu förstår jag hur minsta lilla upphöjning kan vara ett stort problem för min resenär, sa flera förare efter att de åkt snitslad bana och upp- och nedför en ramp i övningsområdet.

Servicehund gör skillnad
5724.jpgFörarna kom från samtliga trafikföretag som kör på uppdrag åt Göteborg stad. De som är behöriga att köra färdtjänst får i första hand sin utbildning via det trafikföretag de är anställda av. Därefter kompletteras utbildningen i olika steg genom färdtjänstförvaltningen.

Förutom att köra rullstol kunde förarna också prova på att dricka varmt kaffe med förbundna ögon för att uppleva hur det är att vara synskadad. De fick också möjlighet att prata med de resenärer som behöver ha levande hjälpmedel i form av assistanshund med sig i bilen och få större förståelse för vilken skillnad hunden gör för deras vardag.

Fick andas genom sugrör
Utbildningen ökade också förarnas förståelse för att alla funktionsnedsättningar inte är synliga med blotta ögat. Astma- och allergiförbundet hade exempelvis en övning där du kunde prova att andas genom först tre, därefter två och till sist ett sugrör så att förarna på ett mycket enkelt sätt fick känna på en astmatikers vardag och hur det påverkar hela kroppen med yrsel och kraftlöshet genom att ha svårt att andas. Oavsett om funktionsnedsättningen syns eller inte har alla färdtjänstresenärer rätt till samma stöd från förarna.

Ulrika Alergård, kvalitetssamordnare och en av dem som arbetar med förarutbildning på färdtjänsten summerar de två dagarna på Stora Holm som två härliga dagar med många nyfikna förare och spännande möten för alla deltagare. Förarna uttryckte sitt gillande till en utbildning i upplevelseform till skillnad från de många utbildningar som annars hålls i form av föreläsningar.

– Det har varit väldigt matnyttiga dagar och vi är glada att så många av våra förare kom ut till Stora Holm. Den här formen tar vi med oss till kommande utbildningsdagar och förarna tar med stor sannolikhet med sig sina upplevelser i varje resenärsmöte.

35A2.jpg

Att andas genom sugrör kan ge en känsla av hur det är att ha astma.