Biogas Väst har fått 11,7 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen till två projekt med Volvos nya, klimatsmarta lastbilar. Syftet är att skapa en kommersiell marknad för tunga, gasdrivna fordon.

Volvos nya lastbilar som presenterades i tisdags, är de första i världen som körs på en blandning av metangas och diesel och samtidigt uppfyller EU:s miljöklassning Euro V.

Börjar testa nästa år

Metan-diesel-tekniken förbrukar cirka 25 procent mindre energi än andra gasdrivna, tunga fordon. Det innebär att den nya tekniken har samma verkningsgrad som en dieselmotor, med fördelen att biometan är mycket skonsammare för miljön än diesel.

– Tillsammans med Volvo, gasleverantörerna, och de större transportföretagen kommer vi att testa lastbilarna med start 2010, säger Bernt Svensén, ordförande för Biogas Väst inom Business Region Göteborg (BRG).

Transportföretag byter ut dieselfordon

Det ena projektet handlar om att utveckla en marknad för tunga lastbilar som drivs med flytande biometan. Det andra projektet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från godstransporter i Göteborgs miljözon, genom att de större transportföretagen under tre år successivt byter ut sina dieselfordon till bilar som drivs med förnyelsebara bränslen.

– Det finns redan idag en uppdämd efterfrågan hos transportföretagen och åkerierna efter lastbilar som kan köra på bränslen som minskar utsläppen av växthusgaser. De här två demonstrationsprojekten kommer på sikt att bidra till en kommersialiserad marknad för gasdrivna, tunga fordon, säger Bernt Svensén i ett pressmeddelande.