Samtliga 14.000 resenärer som reste med Färdtjänsten i Göteborg förra året har bjudits in till Färdtjänstens monter på mässan Leva & fungera i veckan. De lär inte ha svårt att hitta – montern ser ut som en spårvagn i naturlig storlek!

– Vi vill informera våra resenärer om en massa saker, till exempel att man kan få hjälp med ledsagning och resträning om man är osäker på hur flexlinjer och övrig kollektivtrafik fungerar, berättar Eva Rödsta på Färdtjänsten.

Allt fler spårvagnar har låggolv

Bakom det inbjudande vykortet står Färdtjänsten, Västtrafik och Spårvägen som alla tre har personal på plats i montern. Här informeras också – med hjälp av inlånade maskiner – om hur man ska betala på bussar och spårvagnar när 100-kortet försvinner.

Besökarna får också veta hur långt Göteborg kommit med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla, i KOLLA-projektet.

– Där är dagsläget att i princip alla bussar och drygt hälften av spårvagnarna nu har låggolv, som gör det lättare att komma av och på. Och antalet spårvagnar med låggolv ökar hela tiden, säger Eva Rödsta.

Efterlängtade ramper på gång

Hon lovar också att hållplatsutropen ska bli ännu bättre, så att det verkligen hörs vad som sägs och att de efterlängtade ramper som ska överbrygga glappet mellan spårvagn och hållplats nu är på gång.

– Ramperna är inte i funktion ännu, men de håller på att installeras. Nästa sommar ska alla vara installerade och då blir det mycket lättare för den som åker permobil eller rullstol att utnyttja kollektivtrafiken, säger Eva Rödsta.

Det är dock enbart spårvagnar med låggolv som får ramper.

– Vi testade om vi kunde sätta in ramper även på spårvagnar med högt insteg, men det fungerade helt enkelt inte med alla säkerhetskrav. Så vi fick släppa det, säger Eva Rödsta.

Fotnot:
Leva&Fungera är en mässa om funktionshinder och hjälpmedel. Den hålls på Svenska Mässan tisdag 21 april – torsdag 23 april och det är fri entré till mässan.