Leds av Closer. Lindholmen Science Park får nio miljoner av statliga Vinnova för att ta fram nya lösningar för godstransporter i städer. Ett femtontal parter i Göteborg satsar lika mycket i projektet som pågår under två år. Projektet Sendsmart leds av Closer som är en nationell arena för hållbara transporter.

I slutet av juni blev det klart att Closer på Lindholmen Science Park beviljats finansiering för Go:smart, ett projekt som ska testa en mäklartjänst för att hjälpa familjer att göra hållbara vardagsresor.

Nu har även Go:smarts systerprojekt Sendsmart fått pengar från Vinnova som bidrar med nio miljoner. 17 västsvenska parter bidrar med ytterligare nio miljoner, vilket ger 18 miljoner att göra slut på under två år.

Smartare transporter
Sendsmart ska utveckla och införa nya godstransportlösningar. Det är framförallt tre områden man kommer inrikta sig på. Godsförsörjning till butiker och restauranger, så kallad citylogistik, är ett område. Övriga två handlar om transporter inom bygg- och anläggning respektive avfall och återvinning.

– Det unika med projektet är helhetssynen, de olika aktörerna inom de tre områdena ska samarbeta med varandra, säger Sofie Vennersten, projektledare på Closer Lindholmen.

Fler mikroterminaler
– I Göteborg finns redan ett godsnätverk och det är en bra grund att bygga vidare på. Vi ska också utveckla konceptet med mikroterminaler, utifrån erfarenheter från den terminal som finns på Lindholmen.

Både Go:smart och Sendsmart är så kallade demonstrationsprojekt. Det innebär att idéerna testas i verkligheten tillsammans med berörda aktörer.

Hållbart och långsiktigt
– Men det som kännetecknar projekt som drivs av Closer är att det också ska fungera även efter projekttidens slut, det ska vara hållbara och långsiktiga lösningar, säger Sofie Vennersten.

Sammanlagt kommer de båda projekten Go:smart och Sendsmart att omsätta 40 miljoner kronor under två år.