Nu finns 20 bilpooler i Göteborgs Stads gemensamma bilpoolssystem. Senast i raden av förvaltningar och bolag som är anslutna till det webbaserade bokningssystemet var Miljöförvaltningen som gick med den 1 februari.

– Fördelarna med att dela samma bokningssystem som större delen av övriga Göteborg är att det är tryggt att någon annan äger systemet, kan utveckla det och rätta till eventuella fel, Louise Ekdahl, administrativ chef på miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen först ut 1995

– Tillgängligheten till bilpoolen har ökat eftersom man kan boka och avboka där man har tillgång till internet. En extra bonus är att vi kan använda statistiken vid utvärdering, fortsätter hon.

Idéer finns om att i framtiden samutnyttja med i första hand Majornas stadsdelsförvaltning och Sjöfartsmuseet.

Thomas Hammarlund, miljöutredare, berättar att miljöförvaltningen var föregångare och startade sin första bilpool redan 1995.

Bo Svensson, dåvarande direktören, beslöt att ingen fick köra egen bil i tjänsten. Då innehöll poolen 20 bilar. Dagens bilpool har bara tio bilar och det räcker oftast för deras behov enligt Thomas. Alla bilar som förvaltningen hyr är miljöfordon.

En del av arbetsmiljön

Många var kritiska i början, men idag tycker folk att bilpoolen fungerar bra. Vissa tycker det är spännande med nya moderna bilar, andra kan uppleva det lite problematiskt med nya modeller varje gång man ska köra. Man får inte glömma bort att bilen är en del av arbetsmiljön. Av arbetsmiljöskäl försöker man därför hålla sig till ett par basmodeller och komplettera med några avvikande modeller.

En av användarna på miljöförvaltningen är Daniel Eek och han tycker att bilpoolen fungerar bra.

– Jag slipper ha egen bil och tycker det är roligt att köra olika biltyper. Bilarna är alltid i bra skick och jag känner mig trygg i att de fungerar. Det kan vara ett problem att hitta tankställen, ibland måste jag åka en omväg för att tanka. Men i stort är jag nöjd, säger Daniel Eek.

Fotnot:
Göteborgs Stads bilpooler administreras av Gatubolaget Teknisk Service