Västra Götalandsregionen ska satsa totalt 200 miljoner kronor under de närmaste åren för att tidigarelägga och skynda på planeringen av järnvägar, vägar och kollektivtrafik. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 4 december.

De 200 miljonerna kommer att användas för att få fart på utredningar, planering, projekt och direkt praktiskt arbete. Regionen kan rent av tänka sig att anslå egna pengar för att skynda på infrastruktursatsningar. Man trycker dessutom på att det är viktigt att Västra Götalandsregionen får mer av de nationella resuserna än tidigare. Ärendet går nu vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut.