Göteborgs hamn fortsätter att växa och sätta nya rekord. 2007 hanterades sammanlagt 841.000 så kallade TEU-containrar. Det är en ökning på fyra procent jämfört med föregående år och den högsta siffran någonsin.

Rekord sattes också för de rullande enheter som skeppas via Göteborgs hamn. De uppgick under förra året till 686.000 stycken och ökade därmed med sju procent. Minskade gjorde däremot antalet hanterade bilar och på grund av servicestopp på raffinaderierna även oljevolymerna.

Hamnens satsning på tåg har dessutom börjat ge tydliga resultat. Under 2007 ökade andelen gods som fraktas på järnväg till och från hamnen med 15 procent. Sedan 2001 har volymerna tredubblats.