Allt fler upptäcker möjligheten att få en gratis taxiresa om bussen eller spårvagnen blir försenad. Förra året ökade antalet utbetalningar enligt Västtrafiks resegaranti med 57 procent.

Resegarantin infördes i Göteborgsregionen i mars 2002. Den innebär att resande med kollektivtrafiken som bedömer sig bli försenade med minst 20 minuter på grund av att spårvagnar, bussar eller båtar inte håller tiden kan ta en taxi i stället.

Västtrafik betalar för resan, upp till högst 300 kronor per person och tillfälle. Garantin förutsätter också att Västtrafik haft möjlighet att undvika förseningen, därför gäller den inte vid exempelvis snökaos.

Betalade ut 2.2 miljoner

Drygt 21.000 resenärer utnyttjade möjligheten under 2004, vilket ska jämföras med närmare 13.400 året innan.

– Det är sannolikt den kampanj vi genomförde i början av 2004 som ligger bakom ökningen. Då utökades också resegarantin till hela Västtrafiks område samtidigt som den maximala ersättningen höjdes från 200 till 300 kronor, säger Caroline Almgren på Västtrafiks
marknadsavdelning.

Även den utbetalade summan ökade förra året, men inte riktigt i samma utsträckning som antalet ärenden. Totalt betalade Västtrafik ut 2.262.000 kronor i ersättning, en ökning med 45 procent för föregående år.

Flest under vintern

Det genomsnittliga utbetalade beloppet var förra året 109 kronor, mot 116 kronor år 2003. Sänkningen beror enligt Caroline Almgren på att fler har fått upp ögonen för att man kan få viss kompensation vid förseningar även om man inte tagit taxi.

Statistiken från Västtrafik avslöjar också att resegarantin utnyttjas något mer under vintermånaderna än under den varma årstiden.