P-situationen har varit ansträngd. 250 nya parkeringsplatser står nu klara vid Angereds centrum, lagom till lördagens invigning av Angered Arena. För att öka tillgängligheten på p-platser sänks också maxtiden för att parkera från tre till två timmar.

Parkeringssituationen har varit ansträngd i Angered sen bygget av närsjukhuset startade och dessutom har byggplanerna för ett nytt p-hus blivit försenade. Nytillskottet på 250 platser är tänkt att stärka handeln och öka tillgängligheten till verksamheterna runt Angereds centrum, inte minst den nya arenan som invigs på lördag 13 april.

Sedan tidigare finns 766 besöksparkeringar i Angereds centrum och snart tillkommer ytterligare 71 platser söder om de 250 nyöppnade.

Mer information om avgifter, parkeringstillstånd och tidsgränser hittar du på Parkeringsbolagets hemsida, se länken nedan.