Varje dygn åker 3.800 cyklister över Göta älvbron. Det visar färska siffror från Göteborgs första publika cykelräknare som sattes upp vid bron i våras. "Det är något fler än beräknat", säger Marie Löwkrantz på Lundby Mobility Centre.

Slingor i marken känner av alla cyklar som passerar Göta Älvbrons bägge cykelbanor.

Cykelräknaren visar direkt hur många cyklister som passerar varje dag och under året. Siffrorna rapporteras också direkt till Trafikkontoret.

Marie Löwkrantz hade räknat med drygt 3.000 cyklister per dygn nu under sommarhalvåret, vintertid är cyklisterna betydligt färre.

– Göta Älvbron var en bra strategisk mätpunkt. Tanken är att fler räknare ska sättas upp. Näst på tur står i så fall Mölndalsvägen i höjd med Universeum, berättar hon.

Vill ha mycket cykelservice

Cykelräknaren på Götaälvbron är den första i sitt slag i Göteborg och en del i Lundby Mobility Centres långsiktiga planer på att höja cykelns status som fortskaffningsmedel i Göteborg.

– Vi vill visa att varje cyklist räknas. I det långa loppet hoppas vi att kunna utveckla servicen för vi vill ha mycket cykelservice till alla cyklister i Göteborg! säger Marie Löwkrantz,

Hon hoppas också att planerna på ett stomcykelnät kan förverkligas inom en snar framtid. Alltså ett slags ”motorvägar” för cyklister där ett antal prioriterade cykelbanor av hög kvalitet hålls snöröjda och sopade för bra framkomlighet. Men när ett sådant kan komma till stånd är idag oklart.

4ED4.jpg
Som service till cyklisterna på Hisigen provas just nu en cykelpumpstation på Hjalmar Brantingsplatsen, utanför Stadium-huset. Ytterligare en station finns klar och kommer troligtvis att sättas upp vid Lindholmen. Foto: Marie Löwkrantz