"Steget inte så långt som många tror". Med rätt utrustning och inställning går det att cykla året runt. Det säger William Schotte på Hållbart resande väst som just nu söker 350 vintercyklister för ett projekt. Dubbdäck och reflexväst till alla deltagare utlovas.

Hållbart resande väst vill genom projektet Vintercyklist uppmuntra pendlare att ställa bilen och få dem som cyklar på sommarhalvåret och fortsätta även under vintern. Fler som vintercyklister ger vinster både för klimatet och hälsan.

Förra året deltog drygt 300 cyklister i projektet och tillsammans cyklade de nästan 17000 mil. Det ger en minskning av koldioxidutsläppen med 27 ton, jämfört med om samma resor hade gjorts med bil.

Positivt för hälsan

 92 procent av deltagarna upplevde positiva hälsoeffekter av vintercyklandet och 95 procent uppgav att det var troligt eller mycket troligt att de skulle cykla även nästa vinter.

– Steget mellan att cykla sommartid till att cykla året om är inte så stort som många verkar tro. Med rätt utrustning och inställning går det utmärkt att cykla även vintertid. Det ger bra vardagsmotion och är även ett sätt att avlasta kollektivtrafiken för att minska trängseln med anledning av Covid-19, säger William Schotte på Hållbart resande väst.

Cykla tre dagar i veckan

De som deltar i projektet Vintercyklist ska cykla minst tre dagar i veckan och de ska rapportera till sin kommun hur vinterväghållningen fungerar.

Deltagarna får dubbdäck och däckbyte till sin cykel för att kunna cykla säkrare vid halka och för att synas bättre får de också en reflexväst.

– Vi vill uppmuntra fler att cykla och visa göteborgarna att det går att cykla även på vintern.  Det snöar ju normalt inte så mycket att det skulle vara ett hinder och om man dessutom bidrar till mindre miljöfarliga utsläpp och på köpet få en bättre hälsa, är det väl värt ett försök? säger Anette Thorén på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Snöröjning av cykelbanor 

 För Göteborgs Stads cykelbanor finns beredskap för snö och halka under perioden 15 oktober – 15 april. Snöröjning sker i första hand genom plogning och halkbekämpning med salt eller flis. Bilvägar, gång- och cykelbanor har samma prioritet. Vill du veta mer om hur staden snöröjer läs mer på Göteborgs Stads webbplats, se länk nedan.

– Det fungerar lika bra att cykla på vintern som att köra bil. De har samma prioritet, på de flesta cykelbanor saltar vi, det gör vi inte på bilvägar, säger Håkan Johansson på trafikkontoret.

Nu söker projektet alltså 350 vintercyklister från kommunerna Ale, Borås, Falköping, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mellerud, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Stenungsund, Tjörn, Strömstad, Tibro och Vara.

Anmälan kan göras på kommunens webbplats och via länken nedan, senast den 12 oktober.