Statligt bidrag. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har fått drygt 37 miljoner kronor i stöd till cykelåtgärder av Trafikverket. Pengarna ska användas till tre gång- och cykelbanor. “Åtgärderna bidrar till bättre förutsättningar för göteborgarna att cykla och gå”, säger Lovisa Berg, planerare på trafikkontoret.

I Trafikverkets nationella plan för transportsystem 2018-2029 finns en miljard kronor per år till de så kallade stadsmiljöavtalen. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har fått totalt 250 miljoner kronor till 19 åtgärder. Det sjunde stadsmiljöavtalet som beviljades i mitten av maj innebär drygt 37,2 miljoner kronor.

– Det är till cykelprojekt som vi ändå skulle göra och vi såg en möjlighet att få statliga bidrag till dem, säger Lovisa Berg.

Nya hållplatslägen och bostäder

Trafikkontoret får hälften av kostnaden genom stadsmiljöavtalet och andra hälften står Göteborgs Stad för. För att få pengarna åtar sig staden att göra så kallade motprestationer.

– Utöver att stå för den andra hälften av kostnaden är det ett krav inom stadsmiljöavtal att stå för motprestationer. Det ska vara åtgärder som bidrar till hållbar mobilitet eller ökat bostadsbyggande, säger Lovisa Berg.

Motprestationerna ska genomföras under 2022-2025. Det handlar om nya hållplatslägen för hållplats Stabbetorget i Björkekärr, detaljplan för bostäder vid Rannebergsvägen i Angered, godsplan för Göteborgs Stad och en sommargågata på Brahegatan i Gamlestaden. Både åtgärder och motprestationer väljs ut från redan planerad verksamhet. Urvalet görs av trafikkontoret. Detaljplanen är en motprestation i samverkan med stadsbyggnadskontoret.