Inte alla som bor i villa känner till att de måste skotta snö även utanför den egna tomtgränsen. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har därför gått ut med direktadresserad information till 40.000 villaägare i hela kommunen.

– Tidigare har den här informationen bara gått ut till andra fastighetsägare i staden. Men även villaägare har ett visst ansvar för snöröjning utanför sin egen tomt, säger Lena Johansson, informationsansvarig på trafikkontoret.

Samma regler för alla fastighetsägare

Alla som äger en fastighet, liten eller stor, har ansvar för att sanda och skotta gångbana eller trottoar inom tio meter från den egna tomtgränsen. Finns inga gångbanor intill fastigheten är ansvaret 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. Inom Göteborgs Stad gäller samma regler för både villaägare och ägare till fastigheter av annat slag, till exempel hyresfastighet.