Från och med onsdag får man inte köra fortare än 40 kilometer i timmen på Friggagatan och Odinsgatan. Göteborg är först ut i landet att testa den ovanliga hastighetsbegränsningen, som görs av miljöskäl. Försöket ska pågå i ett halvår.

Friggagatan och Odinsgatan är några av de mest utsatta gatorna i Göteborg när det gäller luftföroreningar och buller. Nu sänks hastigheten för att minska mängden av farliga partiklar som bilarna virvlar upp.

Cirka 2.000 kör för fort varje dygn

Hastighetsmätningar på Friggagatan har visat en medelhastighet på 43 km/tim, alltså under skyltad hastighet på 50 km/tim. Men för att minska partiklarna är andelen fortkörare mer intressant än medelhastigheten eftersom fordon som kör fort virvlar upp mer partiklar än de som kör långsamt.

Vid mätningar på Friggagatan var andelen fordon som körde över skyltad hastighet 22 procent, vilket betyder cirka 2.000 fordon per dygn.

Ska inte påverka busstrafiken

Trafikkontoret har fått Vägverkets godkännande att genomföra försöket som gäller även på ett par angränsande gator (se kartan nedan).

En sänkning av hastigheten från 50 till 40 bedöms också ge positiva effekter på trafiksäkerheten och ska inte påverka busstrafiken på de aktuella gatorna.

EE6.jpg

40 blir maxfart inom det rödmarkerade området.