Västtrafiks service med ledsagare i kollektivtrafiken, som funnits i Göteborg i ett och ett halvt år, har hittills använts av 444 personer. "Det är ungefär vad man kan förvänta sig", säger Nicke Ehk, projektledare på Västtrafik.

– Ledsagningen är en mycket populär service hos dem som behöver den, för byten är besvärliga för människor som befinner sig i gränslandet mellan att klara sig helt själva och att ha nån särskild service, till exempel färdtjänst.

Fler knutpunkter måste anslutas

– Men totalt sett är de kanske inte så många. Och för att ledsagningen ska bli riktigt effektiv måste fler knutpunkter anslutas, säger Nicke Ehk.

Utslaget på en dag innebär statistiken att någon person per dag använder sig av en ledsagare. Toppnoteringen hittills var december 2006, med ett genomsnitt på 1,6 per dag.

– Kanske kan vi komma upp i ett genomsnitt på tre per dag, men knappast mer, tror Nicke Ehk

Gäller inte bara funktionshindrade

Ledsagarservicen infördes i oktober 2005 som en del i KOLLA-projektet, som ska göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla till år 2010.

Vid Centralstationen, Nils Ericsonsterminalen och hållplatserna Drottningtorget och Nordstaden kan den som behöver lite extra stöd med att komma av ett tåg eller hitta en väntande buss få hjälp av en ledsagare. Tjänsten gäller alltså inte bara funktionshindrade utan vem som helst kan använda den.

Servicen är öppen dygnet runt och kostar inget, men kräver bokning – under dagtid en timme i förväg och kl 20 – 07 fyra timmar i förväg.

Uteblivna plusjobb stoppade planer

Tidigare fanns planer på ledsagare även vid Hjalmar Brantingsplatsen och Frölunda Torg från 1 januari i år. Men de tjänsterna skulle vara plusjobb och sedan den nya regeringen dragit in en stor del av anslagen till plusjobben, har de planerna frusit inne.

– Vi försöker nu hitta ett sätt att få ut mesta möjliga ledsagning för de pengar som finns avsatta inom KOLLA-projektet, 2,6 miljoner i år, säger Nicke Ehk.

– Kanske kan vi på någon linje ha ambulerande personal, som snabbt kan sticka iväg till en hållplats när de får en bokning. Men inga beslut är fattade ännu, så det kan bli verklighet tidigast till hösten.

Fotnot:
Bokningsnumret för ledsagning är 0771-41 43 16.
Västtrafik erbjuder också ledsagarservice i Alingsås, Lidköping, Mariestad, Skara och Skövde.