Ställ bilen minst en arbetsdag i vecka 38. Så lyder trafikkontorets uppmaning till 45.000 kommunanställda i Göteborg. Satsningen är ett led i trafikkontorets arbete för en bättre miljö och mindre trängsel i trafiken. Den som vill delta kan anmäla sig redan nu.

Trafikkontorets upprop handlar om att ställa bilen hemma minst en arbetsdag för att i stället åka kollektivt, cykla eller samåka till jobbet.

Det är en del av projektet ”Nya vägvanor” och handlar om att få igång diskussionen på arbetsplatserna inom Göteborgs Stad.

− ”Nya vägvanor” vänder sig till alla göteborgare. Nu vill vi rikta satsningen mot den egna organisationen, så att vi som en av stadens största arbetsplatser kan föregå med gott exempel, säger Eva Rhodin på trafikkontoret i Göteborg.

Hälften bilpendlar

I dag bilpendlar ungefär hälften av stadens alla anställda. Tillsammans tillryggalägger de en körsträcka som enligt trafikkontorets beräkningar är lika med tio varv runt jorden – varje dag.

− Vi vill få bort inställningen ”det spelar ingen roll vad jag gör” och få folk att inse att det faktiskt spelar roll. Att man kan göra ett aktivt val, säger Eva Rhodin.

Tävlan mellan förvaltningar

Målsättningen är att minst någon på varje kommunal arbetsplats ska delta i kampanjen. För att göra det lite extra spännande ställs även de olika förvaltningarna mot varandra.

− Det blir som en liten tävling. Den organisation som har procentuellt sett flest deltagare kommer vi att uppmärksamma på något sätt, säger Eva Rhodin.

Samtidigt som Europeiska Mobilitetsveckan

Även de medarbetare som redan tar cykel, bussen eller spårvagnen ska förstås också anmäla sig. Annars missgynnas de arbetsplatser som redan i dag har goda resvanor.

Satsningen genomförs i samband med den Europeiska Mobilitetsveckan 17-23 september. Då pågår runt om i hela Europa en rad aktiviteter med fokus på hållbart resande.

Vykort hem i lådan

I mitten av augusti får stadens anställda ett brev i lådan med information om kampanjen. Där medföljer också ett vykort som går att använda för att anmäla sig. Anmälan görs också via projektet ”Nya vägvanors” hemsida. Ända fram till den 23 september tas anmälningar emot.