Vårstädning klart senast 30 april. Grus är bra mot snö och is, men när asfalten torkat riskerar cyklister att sladda. Nu har Trafikkontoret inlett vårstädningen av 49 mil cykelbanor. Senast 30 april ska de vara rena och fina.

Hela vägen till Stockholm och ännu lite till. Så lång blir sträckan om man slår ihop de cykelvägar i Göteborg som trafikkontoret ansvarar för. För att städa dem alla anlitas en rad entreprenörer som kör fram och tillbaka med sina sopmaskiner.

– Sånt som vägdamm, löv och fimpar brukar följa med, så det blir en liten vårstädning av cykelbanorna också, säger Erika Åkerblom, ansvarig för vinterväghållningen.

För att det ska bli riktigt fint gäller det att sopa ända intill kanten på cykelbanan, där smutsen ofta ansamlas. Det kräver noggrann sopning, med två eller tre körningar på varje sträcka.

– Ibland hör folk av sig och undrar varför vi bara har tagit halva cykelbanan. Det är för att vi måste köra flera gånger och vi brukar börja med en grovsopning. Men vi kommer tillbaka!

Högtrafikerade stråk prioriteras
Städningen av de cykelbanor som har flest cyklister har redan inletts och ska vara färdig 1 april. Det gäller bland annat stråket från Operan till Kungssten, längs Mölndalsvägen och cykelstråket i Angered.

Även en del bilkörbanor som går nära cykelvägar städas under mars och april, för att förhindra att damm från vägarna rivs upp och smutsar ner cykelbanorna igen. I övrigt ska alla gator och vägar i staden vara färdigstädade senast 31 maj.

När det gäller trottoarer är det fastighetsägarna som ansvarar för halkbekämpning och sopning, både för villor och industrifastigheter. Ansvaret gäller gångbanor längs med tomtgränsen, eller 1,2 meter ut i körbanan där det inte finns någon gångbana.

Används som fyllnadsmaterial
Gruset som trafikkontoret sopar upp körs antingen till deponi, eller silas så att löv, glas och annat skräp försvinner. Då kan det användas igen, som fyllnadsmaterial vid byggen av till exempel bullervallar eller ridvägar.