Var sjätte etanolbilsägare kuggades och får nu sitt parkeringstillstånd indraget. Det blev resultatet av trafikkontorets stickprovskontroll av etanolbilar i höstas. "Men två tredjedelar klarade testet och det tycker jag är ganska bra, även om vi inte är helt nöjda", säger Fredrik Högberg på trafikkontoret.

För att få behålla parkeringstillståndet var bilägarna tvungna att kunna visa upp kvitton på att ha tankat så mycket etanol att det räcker för att köra minst halva sträckan med miljöbränslet.

Får en ny chans

– En del har missuppfattat det och tror att det räcker med att tanka hälften etanol, men eftersom energivärdet är lägre måste man tanka mer etanol än bensin, säger Fredrik Högberg.

De ägare som inte riktigt nådde upp till kravet får nu en ny chans.

– Vi ska noggrant följa upp dessa under våren, säger han.

Totalt var det 325 bilägare som kontrollerades. Av dessa erkände fem direkt att de inte klarade kraven och bad om att få sina tillstånd indragna. Ytterligare 45 har inte svarat trots påminnelse och för dessa kommer Trafikkontoret att dra in tillstånden.

Etanol har blivit mindre lönsamt

– Om de sedan kan visa med kvitton att de trots allt har klarat kraven, kan de få tillbaka sina tillstånd, säger han.

Resultatet är i stort sett identiskt med en tidigare undersökning som gjordes för ett par år sedan. Sedan dess har etanolpriset närmat sig bensinpriset och det har blivit mindre lönsamt att köra etanol.

– Det är nog det jag är mest nöjd med att priskänsligheten är låg. Det tolkar jag som att miljömedvetandet är högt, säger Fredik Högberg.

Drygt 7.000 p-tillstånd för etanolbilar

Totalt har trafikkontoret utfärdat cirka 14.500 tillstånd, varav knappt hälften för etanolbilar.

I undersökningen ingick bara etanolbilar. Det visade sig vid den förra kollen att det var den kategorin som hade svårast att visa att de uppfyllde villkoren. Därför har man inte tittat på gasbilar, hybridbilar eller bilar med särskild låg bränsleförbrukning.