Ska bli lättare att välja el. Göteborgs laddningsnätverk för elbilar byggs ut. Under hösten och vintern ska ungefär 250 nya laddare placeras ut i framförallt stadens centrala delar.

Det ska bli lättare att köra elfordon i Göteborg. 250 laddare med dubbla uttag ska komplettera det redan befintliga laddningsnätverket med 500 nya laddplatser.

− Vi vill öka takten i omställningen av transportsektorn, samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Stor efterfrågan

Laddarna kommer att placeras där det inte finns laddare i dag och på befintliga parkeringar med hög beläggning. I första hand kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering.