Totalt 700 nya p-platser i vinter. De 60 nya, tillfälliga platserna vid Jordfallsvägen Eriksdal, är en del av Göteborgs stads stora satsning på nya pendelparkeringar.

Syftet är att göra det enklare för pendlare att använda kollektivtrafiken.

De nya pendelparkeringsplatserna ligger cirka 300 meter söder om hållplatsen Eriksdal längs med utfarten mot E6.

Under vintern har trafikkontoret tagit fram cirka 700 tillfälliga pendelparkeringsplatser. Många av dem kommer att bli permanenta. Utöver de 700 har ett antal platser tillkommit på de permanenta pendelparkeringsplatserna.