Drygt 40.000 löpare, 7.000 Natosjömän och ett okänt antal demonstranter ställer trafiken i centrala Göteborg inför ovanliga utmaningar nästa lördag, den 12 maj. Välj Götatunneln, lyder Trafikkontorets stående uppmaning till alla som behöver använda bilen i centrum.

Rekordmånga löpare är anmälda till årets upplaga av Göteborgsvarvet, vars sträckning förändrats på några punkter jämfört med tidigare år.

– Den mest kritiska passagen är från Götaälvbrons södra fäste och vidare söderut längs Avenyn, säger Eva-Britt Andersen på Trafikkontoret.

– Där stängs alla möjligheter att passera i öst-västlig riktning för fordonstrafiken. Det enda alternativet är Götatunneln.

På vanligt sätt börjar gator och vägar spärras kring starten klockan 11. Vid 13.30 stängs Götaälvbron av för biltrafik i riktning mot centrum och en timma senare stängs även de sista bandelarna. Älvsborgsbron är dock öppen i båda riktningar, men med begränsad framkomlighet i nordgående riktning. Starten går klockan 15. Kollektivtrafiken får ändrade körvägar fram till cirka klockan 19.

7 000 Natosoldater till stan

Det som komplicerar trafiksituationen just i år är flottbesöket av 37 örlogsfartyg och cirka 7 000 sjömän, som är på väg till en stor Natoövning i Östersjön.

En demonstration mot besöket planeras, vars deltagare ska tåga från Gustav Adolfs Torg till Göteborgsoperan, via Kämpebron, Södra Hamngatan och Östra Hamngatan.

– Demonstrationen ska vara över inär de första löparna startar, säger Eva-Britt Andersen.

Även demonstrationen kommer att orsaka vissa störningar i kollektivtrafiken.

– Detta är vikigt att känna till, eftersom många av de 40 000 löparna väntas ta sig till starten med spårvagn och buss, tillägger hon.

De löpare och åskådare som kommer till Göteborg med bil uppmanas av Tafikkontoret att parkera kring Gårda och därifrån ta sig vidare med kollektivtrafik till starten i Slottskogen.