Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar. Närmare 7000 parkeringsplatser kommer att påverkas av de många och stora byggena i Göteborg de kommande åren. Det visar en kartläggning som samverksansgruppen KomFram har gjort. Framförallt gäller det parkeringar i centrala stan där mer än var fjärde parkering påverkas. För Västlänken och Hisingsbron är ambitionen att fullt ut ersätta de berörda parkeringarna.

Under bygget av Västlänken, med planerad byggstart 2018, kommer cirka 1 900 parkeringsplatser att påverkas. Av dessa är 1 100 kommunala och 800 är privata. Av de 1100 kommunala platserna förvaltas 900 av Parkeringsbolaget och 200 ligger på gatumark och sköts av trafikkontoret.

Ersättningsplatser ska byggas
Projekt Västlänken påverkar främst parkeringar vid Centralen, kasinot, Packhuskajen och Rosenlund och området kring Korsvägen och Liseberg. Göteborgs Stads och Trafikverket för nu diskussioner om ersättningsplatser.

– Ambitionen är att ersätta alla parkeringsplatser som försvinner när vi bygger Västlänken med lika många nya platser. Detta är en stor utmaning och vi intensifierar nu arbetet för att hitta lösningar, säger Göteborgs Stads trafikdirektör Stefan Eglinger.

Områden som diskuteras för ersättningsparkeringar är bland annat norra och södra Kvarnberget (vid kasinot) och överdäckning av Rosenlundskanalen på liknande sätt som vid bygget av Götatunneln.

Bygget av Hisingsbron har redan påverkat ett antal parkeringar, både på Hisingen och på fastlandssidan. Bygget av nytt resecentrum vid Åkareplatsen har också tagit parkeringsytor i anspråk.

Hus istället för parkeringar
Förutom de stora infrastrukturprojekten kommer till år 2020 cirka 4 000 parkeringsplatser att försvinna när bostäder och verksamheter byggs på ytor där det idag bland annat finns parkeringsplatser. Det gäller till exempel Skeppsbron, Masthugget och Lindholmen. Här tittar Göteborgs Stad nu på olika temporära parkeringslösningar under byggtiden. Och nya, permanenta parkeringsplatser kommer att byggas enligt detaljplanerna för de nya områdena.

Pendelparkeringar byggs ut
– Vi fortsätter att bygga ut pendel- och infartsparkeringar för att fler ska kunna välja att inte ta bilen hela vägen in till centrala Göteborg. Det arbetet är mycket viktigt när det bli färre parkeringar i Göteborg under den intensiva byggperioden de närmaste åren, säger Stefan Eglinger.

Enligt den utbyggnadsplan fram till 2019 som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har tagit fram kommer det att byggas ungefär cirka 400 platser under 2017, cirka 500 platser 2018 och cirka 100 platser 2019.