”Likabehandling och inkludering ska vara självklart”. Festivalen West Pride är i full gång i Göteborg. Då passar Göteborgs färdtjänst på att utbilda samtliga förare i mänskliga rättigheter och mångfald i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet.

Bakgrunden är att färdtjänsten vill att förarna ska få del av samma utbildning som andra som jobbar för staden.

– Likabehandling och inkludering ska vara lika självklart för den som kör serviceresor för oss, som för den som arbetar i hemtjänsten, säger Peter Norling, trafikchef på färdtjänsten.

Utbildningen hålls på Dalheimers hus i Majorna, är två timmar lång och är obligatorisk för de 800 förare som kör på uppdrag av färdtjänsten.

Ingen stor merkostnad
– Vi har lagt in sex utbildningstillfällen på tre olika dagar, eftersom det är många förare och vi måste upprätthålla trafiken även om alla ska utbildas, säger Peter Norling.

Två föreläsare håller i utbildningen. Seroj Ghazarian, utvecklingsledare på stadsledningskontoret i Göteborg Stad, kommer att tala om mångfald, medan kulturvetaren Emil Åkerö ska föreläsa om hbtq-frågor, värderingar och normer.
Den första utbildningen hålls fredag 31 maj och den sista 8 juni. Trots att hundratals förare utbildas, innebär satsningen inga större merkostnader för färdtjänsten.

– Enligt våra avtal har vi rätt att kalla in förarna fem timmar per år för utbildning. Nu använder vi två av de timmarna, så det är bara kostnader för lokal, fika och en föreläsare som tillkommer, säger Peter Norling.